back to top

Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru

Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru, pripada Univerzitetu “Džemal Bijedić”

Studenti se obrazuju kroz dva ciklusa studija dodiplomske i diplomske (master) studije. Za upis na fakultet informacijskih tehnologija potrebno je položiti prijemni ispit, što nije slučaj za većinu drugih fakulteta, članica Univerziteta “Džemal Bijedić”.

Prvi uveli koncept učenja na daljinu

Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru je institucija koja je prva uvela koncept studiranja na daljinu u Bosni i Hercegovini i ima vodeću ulogu u procesu implementacije i razvoja učenja na daljinu u našoj zemlji. Na Fakultetu postoje četiri kabineta sa preko stotinu računarskih mjesta i četiri laboratorije. Osim redovnih nastavnih aktivnosti, studenti i nastavno osoblje imaju mogućnost izvođenja različitih istraživanja u pomenutim kabinetima i laboratorijama.

Kvalitet i praktična relevantnost studijskog programa su potvrđeni činjenicom da je, prema podacima Zavoda za statistiku, 95% naših studenata zaposleno. IT sektor predstavlja područje koje se dinamično razvija i postoji stalna potreba za ovim kadrom u Bosni i Hercegovini i u svijetu. Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru provodi periodična istraživanja u cilju analize usklađenosti kvalifikacija i vještina predviđenih nastavnim planom i programom sa potrebama i zahtjevima tržišta i okruženja.

fakultet informacijskih tehnologija u mostaru
Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru

Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru ima veoma dobru saradnju sa državnim, federalnim i kantonalnim ministarstvima koja djeluju u sektoru obrazovanja i IT-a, kao i sa regionalnim IT kompanijama.

Fakultet također ima veoma uspješnu međunarodnu saradnju, u prvom redu sa univerzitetima u Austriji (FH Joanneum, Graz), Njemačkoj (Univerzitet u Paderbornu) i Španiji (Univerzitet u Lleidi), kao i sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regionu. Ova saradnja podrazumijeva realizaciju brojnih aktivnosti kao što su razmjena nastavnika i studenata, realizacija zajedničkih naučno-istraživačkih projekata, učešće u seminarima i konferencijama, realizacija programa stručnog usavršavanja, kao i druge aktivnosti kojima je svrha intenziviranje akademske saradnje. FIT je učestvovao u velikom broju međunarodnih projekata, kao i projekata finansiranih iz državnih fondova.

Fakultet kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta svih aktivnosti: nastave, sadržaja nastavnog plana i programa, sistema ocjenjivanja, udžbenika i literature, opremljenosti učioničkog i drugog prostora, DL platforme, naučno-istraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, cjeloživotnog obrazovanja i drugih standarda.

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

  • Akademski dodiplomski studij

DIPLOMSKI STUDIJ (2 godine)

  • Diplomski studij

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova dobijenih prema slijedećim kriterijima:

Opšti kriterij se odnosi na postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju i donosi najviše 35 bodova. Posebni kriterij odnosi se na priznanje stečeno za uspjeh u toku školovanja ili na takmičenjima iz poznavanja naučnih (stručnih) disciplina ili po osnovu vrhunskih rezultata u sportu, a donosi najviše 10 bodova.

Pojedinačni kriterij (predmeti značajni za odgovarajući studij) su utvrđeni odlukama visokoškolskih ustanova i navedeni su u članu 7. ove odluke, a vrednuju se sa najviše 15 bodova.

Kandidati za upis na Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru neće ostvarivati bodove na osnovu pojedinačnih kriterija.

Bodove će ostvarivati na osnovu opšteg i posebnog kriterija, te prijemnog ispita. Svi kandidati koji konkurišu za upis na Fakultet informacijskih tehnologija su obavezni polagati prijemni ispit iz predmeta Informatika koji će se organizovati neposredno po okončanju konkursa.

Prijemni ispit je obavezan (samo kandidati koji pristupe prijemnom ispitu biće rangirani i mogu se upisati na Fakultet) i nije eliminatoran (prijemni ispit ne posjeduje prag prolaznosti, već se uspjeh ostvaren na prijemnom ispitu uračunava u ukupan uspjeh.

MOŽDA TE ZANIMA