back to top

Iskoristite priliku – besplatna Microsoft obuka u Sarajevu

Mladi ste, nazaposleni, imate određena predznanja iz informacionih tehnologija, osnovno poznavanje engleskog jezika i aktivno tražite zaposlenje?

Pozivamo vas da se prijavite za pohađanje Microsoft kurseva u „Microsoft skills centru“ u Sarajevu.

Uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP), Microsoft skills centar Sarajevo (koji se nalazi u prostorijama Ekonomskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) nezaposlenim mladima iz Kantona Sarajevo omogućeno je pohađanje Microsoft kurseva bez plaćanja naknade. Za uspješne polaznike obuke, osigurana je i mogućnost besplatne Microsoft certifikacije.

Učešće u ovom programu otvoreno je samo za mlade osobe (do 30 godina) koje su u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo evidentirane kao nezaposlene, dok će prednost imati one osobe koje se u službi za zapošljavanje nalaze u savjetodavnom procesu. Preduslov za učešće je i određeni nivo predznanja u korištenju računara i osnovno poznavanje engleskog jezika. Stručna sprema nije uslov za učešće.

Proces prijave se odvija u sljedećim koracima:

  1. Kandidat se registruje na sajtu: https://www.skillscenter.ba/
  2. Nakon potvrde statusa nezaposlene osobe, Skills centar obavještava kandidate o terminu testiranja. Kao što je već napomenuto, program obuke podrazumijeva određeni nivo predznanja. Zadovoljavanje ovog kriterija se ustanovljava kroz testiranje
  3. Svi kandidati se obavještavaju o rezultatima testiranja, a kandidati koji su položili test i o terminu početka obuke.

Napominjemo da je istraživanje tržišta rada koje je, pred realizaciju ovog projekta, provelo predstavništvo Microsofta za BiH, ukazuje na veliku vjerovatnoću zapošljavanja uspješnih polaznika, obzirom na veliku potražnju poslodavaca za vještinama koje su predmet obuke te na visoko povjerenje koje imaju prema Microsoft sistemu certifikacije.

Prijavite se još danas i time napravite prvi korak prema karijeri u IT industriji! Rok za prijave je 15.02.2016.

Zainteresovani kandidati trebaju imati u vidu sljedeće tehničke informacije o procesu prijave:

  1. Prilikom inicijalne registracije na MS Skills Center portal, kandidati popunjavaju samo registracijski formular u okrivu koga vrše odabir kurseva koji su predemet njihovog interesovanja (napomena: na listi treninga vidljivi su već realizovani kursevi, ali na koje se trenutno nije moguće prijaviti jer su već završeni)
  2. Kandidati će dobiti e-mail obavijest o narednom zakazanom treningu za svaki od odabranih kurseva, ukoliko je zakazan na fakultetu koji se nalazi na istoj lokaciji na kojoj je kandidat rezidentan. Primjera radi, za polaznike iz Sarajeva, obavještenje će doći ukoliko je trening raspisan na Ekonomskom ili Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (napomena: trenutno (5.2.2016) nema aktivnih kurseva. Raspored novih kurseva će biti objavljen uskoro (čim se prijavi dovoljan broj polaznika)).
  3. Kandidati se nakon prijema obavještenja o zakazivanju treninga trebaju prijaviti putem portala, pronaći trening na listi i kliknuti na dugme “Prijava” čime ulaze u proces selekcije, budući da je broj mjesta ograničen.
  4. Nakon završetka procesa selekcije koji provodi koordinator na strani fakulteta, svi zainteresovani kandidati za konkretan trening, dobijaju e-mail obavijest o ishodu selekcije za njihov konkretan slučaj.
  5. Po završetku treninga, svi polaznici koji su prisustvovali minimalno 70% nastave moraju obavezno uraditi evaluaciju treninga čime im se otvara mogućnost dobijanja bestplatnog vaučera za polaganje ispita za sticanje certifikata za kurs koji je obrađen na treningu.

MOŽDA TE ZANIMA