Kolegijalna razmjena iskustava: Studijska posjeta Javnih službi za zapošljavanje iz BiH Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

0
3607

Cilj implmentacije Reformskog paketa u bh Javnim službama za zapošljavanje koji Projekat zapošljavanja mladih provodi uz podršku Vlade Švajcarske je da se promijeni model rada koji vodi ka kvalitetnijim, bržim uslugama za nezaposlene i poslodavce. Kako bi se ovaj cilj postigao potrebno je provesti nekoliko važnih koraka poput infrstrukturne prilagodbe te obučiti i osposobiti zaposlenike, definirati procese rada, uvesti sistem za mjerenje učinaka itd. Praksa u Evropskoj uniji  koja je uspostavila Mrežu JSZZ (PES to PES Dialogue) je pokazala da je najbolji način učenja, sa ciljem kontinuiranog unaprijeđenja i prilagodbe rada JSZZ, kolegijalna razmjena iskustava i najboljih praksi među službama, ali i međusobna kritička procjena.

Kako bi i bh Javne službe za zapošljavanje pratile ovaj trend te dobile priliku da uče od službi iz regije, Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je organizirao studijsku posjetu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Danas su predstavnici svih kantonalnih službi za zapošljavanje, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske posjetili Središnji ured HZZZ-a, gdje ih je ugostio ravnatelj Ante Lončar, te Regionalni ured Zagreb.

Bila je ovo prilika da se razgovara o načinu funkciorniranja savjetodavnih procesa za nezaposlene (prijava u evidenciju, upoznavanje sa pravima i obvezama kroz informativni seminar, individualno savjetovanje, uključivanje u aktivne mjere zapošljavanja itd.), korištenju različitih kanala komuniciranja usluga Zavoda (e-mail komunikacija savjetnika i nezaposlenih itd.). 

Posjeta HZZZ (2) Posjeta HZZZ (3)

PODIJELI