Arhitektonski fakultet u Sarajevu (VIDEO)

-

Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. godine i već šest decenija obrazuje studente za ovaj kreativni poziv

Nastava na Arhitektonskom fakultetu se izvodi po principima Bolonjske deklaracije, i u 3 ciklusa studija (3+2+3). Prvi ciklus je u trajanju od 3 godine (6 semestara), drugi ciklus je u trajanju do 2 godine (4 semestra) i treći ciklus traje 3 godine. Studentima je na raspolaganju opći smjer.

Na fakultetu je predviđeno i 15 mjesta za strane državljane.

Arhitektonski fakultet u Sarajevu

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)
Opći smjer

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)
Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)
Opći smjer

Prijemni ispit i uslovi upisa

Pravo učešća na konkursu za upis u prvi ciklus studija imaju državljani Bosne i Hercegovine sa završenim četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju, strani državljani i državljani Bosne i Hercegovine koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu.

Na Fakultet se mogu upisati samo kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili najmanje 50% bodova iz svake pojedinačne oblasti prijemnog ispita. Kandidati koji su zadovoljili uvjete konkursa, i polože prijemni ispit, imaju pravo upisa u prvu godinu studija, ukoliko je broj takvih kandidata u okvirima predviđene upisne kvote

Uslovi za upis na Arhitektonski fakultet u Sarajevu su:

  • završena četvorogodišnja srednja škola
  • položen prijemi ispit

Na prijemnom ispitu kandidati polažu oblasti:

  • Likovna i grafička sposobnost
  • Percepcija prostora
  • Opća kultura – poznavanje arhitekture i umjetnosti
  • Matematika
arhitektonski fakultet u sarajevu
Arhitektonski fakultet u Sarajevu

O Fakultetu

O rezultatima i uticaju ove visokoobrazovne i edukativne ustanove u društvenom sistemu vrijednosti, najbolje govore rezultati i afirmacija koju su postigli i postižu njeni nastavni kadrovi, preko 4500 diplomiranih arhitekata, kao i sadašnji studenti.

Specifični programski sadržaji vezani za multikulturno podneblje i elemente zatečene kulture, umjetničkog i graditeljskog naslijeđa, tradiciju stanovanja, odnos prema prirodi, susjedstvu i organizaciji naselja, manifestovali su se u karakterističnoj “Sarajevskoj školi arhitekture”.

Na njegovanju tradicionalnih vrijednosti obrazovale su se generacije studenata, koje su svoj afinitet umjeli transponovati u savremeni arhitektonski izraz i tako afirmisati svoje stvaralaštvo i fakultet koji su pohađali.

Curriculum i nastavni program Fakulteta, u najvećoj mjeri, je kompatibilan sa većinom evropskih fakulteta iste orijentacije.

Arhitektonski fakultet tradicionalno ima redovnu saradnju sa pojedinim fakultetima u svijetu, te razmjenu nastavnog i studentskog kadra i istraživačkih procesa.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Mirko
Mirkohttps://tnt.ba
Mirko je autor mnogih članaka na yep.ba portalu za mlade. Iskusni je "digitalni" poduzetnik pa njegove savjete vrijedi pročitati

MOŽDA TE ZANIMA