Mašinski fakultet u Tuzli

-

Mašinski fakultet u Tuzli obuhvata 3 ciklusa studija

U prvom ciklusu su zastupljena 3 odsjeka: Energetsko mašinstvo, Proizvodno mašinstvo i Mehatronika. Prvi ciklus je u trajanju od 4 godine. Drugi ciklus je u trajanju od 1 godine, u na njemu su zastupljena sva tri odsjeka. Treći ciklus ili doktorske studije traju 3 godine.

Nastava se odvija u skladu sa principima Bolonjske deklaracije

Nastavni planovi i programi su sačinjeni na bazi planova i programa relevantnih univerziteta Evrope što treba da omogući prohodnost studenata, odnosno, nastavak studija na domaćim i evropskim univerzitetima, pri čemu se u obzir uzimaju i potrebe privrednih subjekata u BiH i šire.

S obzirom na otvorenost Mašinskog fakulteta, a u cilju saradnje i izmjene iskustava sa drugim fakultetima, u nastavnom procesu, osim nastavnika sa ovog Fakulteta, učestvuju i nastavnici sa drugih fakulteta i univerziteta: Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, Strojarskog fakulteta iz Rijeke, Strojarskog fakulteta iz Slavonskog Broda, City University iz Londona, te profesori sa Mašinskih fakulteta iz Zenice, Bihaća, Mostara, Sarajeva.

Danas, Mašinski fakultet u Tuzli ima oko 650 studenata. Od 1987. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomiralo je više od 600 studenata, doktorske disertacije obranilo je više od 25, a magistarske radove 90 kandidata.

mašinski fakultet u tuzli
Mašinski fakultet u Tuzli

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Energetsko mašinstvo
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mehatronika

Prve dvije godine studija su zajedničke za sva tri navedena odsjeka, dok na trećoj i četvrtoj godini studenti svih odsjeka stječu specifična stručna znanja iz oblasti za koju se obrazuju. Uspješnom obranom završnog rada studenti stječu stručno zvanje: Bacheler inžinjer mašinstva (odsjek: Energetika i termo-fluidni inženjering, Proizvodno mašinstvo ili Mehatronika).

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

Svi predmeti doktorskog studija su jednosemestarski, a dijele se u tri skupine:

 1. Obavezni predmet za sva usmjerenja(1 predmet),
 2. Obavezni predmeti za odabrano usmjerenje (3 predmeta),
 3. Izborni predmeti za odabrano usmjerenje (2 predmeta).

Nastava se organizuje u prva dva semestra i to po tri predmeta u semestru. Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare, istraživački i praktični rad. Izborni predmeti se mogu izvoditi za grupe studenata (do 3 najviše) i u obliku konsultacija, uz individualni rad studenta na zadatoj temi iz užeg područja istraživanja. Studij se, u pravilu, izvodi na B/H/S jeziku,
ili na jednom od svjetskih jezika.

Završetkom doktorskog studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli stiče se akademski stepen doktora tehničkih nauka iz područja mašinstva.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Energetsko mašinstvo
 • Održiva energija i okolina
 • Termoenergetika
 • Proizvodno mašinstvo
 • Proizvodne tehnologije
 • Industrijski inženjering
 • Mehatronika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Mašinski fakultet u Tuzli obuhvata test iz predmeta Matematika. Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Mirko
Mirkohttps://tnt.ba
Mirko je autor mnogih članaka na yep.ba portalu za mlade. Iskusni je "digitalni" poduzetnik pa njegove savjete vrijedi pročitati

MOŽDA TE ZANIMA