back to top

Agromediteranski fakultet u Mostaru

Agromediteranski fakultet u Mostaru, počeo je sa radom 1997. godine.

Osnovni cilj je obrazovanje mladih stručnjaka u oblasti vinogradarstva, voćarstva, povrtarstva i cvećarske proizvodnje. Fakultet je članica Univerziteta “Dzemal Bijedić” sa sjedištem u Mostaru.

Agromediteranski fakultet u Mostaru je je kao nastavno-naučna visokoobrazovna institucija započeo sa radom 1997/1998. akademske godine. Početak rada se javlja kao potreba regije za mladim stručnjacima, koji će u agroekološkim uslovima submediteranskog dijela BiH razvijati specifičnu voćarsko-vinogradarsku i povrltlarsko-cvjećarsku proizvodnju.

Planovi i programi Agromediteranskog fakulteta su napravljeni sa ciljem da pruže znanje i vještine iz oblasti specifičnih mediteranskih kultura i uvođenja novih tehnologija uzgoja.

Veliki potencijal mediteranskog dijela Bosne i Hercegovine sa specifičnom poljoprivrednom proizvodnjom i posebnostima agro-ekoloških uslova, nameću uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih kultura karakterističnih za ovo podneblje, kao i proizvodnju u zaštićenim prostorima.

Agromediteranski fakultet u Mostaru nastoji da sa razvojem studijskih programa obrazuje stručnjake osposobljene za sve poslove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji hrane za vlastite potrebe i potrebe turizma. Danas razvijene zemlje na vrlo visokom tehnološkom nivou u poljoprivrednu proizvodnju uvode ova saznanja i dostignuća, kroz uvođenje novog sortimenta i nove savremene načine proizvodnje, tako da i mi kroz naš obrazovni proces moramo se prilagođavati brzom transferu znanja za potrebe voćarsko-vinogradarske i povrtlarsko-cvjećarske proizvodnje.

Fakultet nastoji da sa razvojem studijskih programa obrazuje stručnjake osposobljene za sve poslove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji hrane za vlastite potrebe i potrebe turizma. Danas razvijene zemlje na vrlo visokom tehnološkom nivou u poljoprivrednu proizvodnju uvode ova saznanja i dostignuća, kroz uvođenje novog sortimenta i nove savremene načine proizvodnje, tako da se i mi kroz naš obrazovni proces moramo prilagođavati brzom transferu znanja za potrebe voćarsko-vinogradarske, povrtlarsko-cvjećarske proizvodnje kao i ekološkog pristupa poljoprivredi.

agromediteranski fakultet u mostaru
Agromediteranski fakultet u Mostaru

Agromediteranski fakultet u Mostaru je smješten u dvije moderne, planski urađene zgrade sa svom potrebnom infrastrukturom s ukupnom površinom od oko 1000 m2. Osim učioničkog prostora, Fakultet posjeduje i laboratorije u kojima se obavlja nastavna, kao i naučno-istraživačka i stručna djelatnost putem osnovnih i primjenjenih istraživanja, studija i projekata.

Osim laboratorija, nastavnicima i studentima su na raspolaganju i dva staklenika površine od po 150 m2 za naučno-istraživački rad osoblja i za vježbe studenata, te 1 ha obradivog zemljišta kao poligona za praktičnu nastavu.

Studijski programi

Agromediteranski fakultet je započeo s provedbom nastave prema principima Bolonjskog procesa u akademskoj godini 2008/09. Fakultet organizuje i izvodi studije prvog i drugog ciklusa na tri smjera:

  • voćarsko-vinogradarski;
  • povrtlarsko-cvjećarski;
  • ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi.

Nastavni planovi i programi koncipirani su s ciljem da se osigura apsolutna pokretljivost studenata, između srodnih fakulteta bosanskohercegovačkih i evropskih univerziteta.

U narednom periodu Bosnu i Hercegovinu očekuje pristupanje Evropskoj Uniji, tako da poljoprivredna proizvodnja i obrazovni proces se trebaju usaglasiti sa novim evropskim standardima. Jedan od koraka je i reforma u obrazovanju kadrova za potrebe poljoprivredne proizvodnje.

Uzimajući u obzir navedeno kreiran je nastavni plan, isti na prvoj godini za tri smjera, a u nastavku školovanja uvode se specijalistički predmeti. U trećoj godine nastava se izvodi teoretski i praktično na našem poligonu, te u firmama koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Koriste se kapaciteti firmi d.o.o. Jaffa komerc i d.o.o. Hercegovinalijek sa kojima fakultet ima dogovor za izvođenje praktične nastave.

SMJEROVI

DODIPLOMSKI STUDIJ (3 godine)

  • Povrtlarsko – cvjećarski smjer
  • Voćarsko – vinogradarski smjer
  • Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi

DIPLOMSKI STUDIJE (2 godina)

  • Voćarsko – vinogradarski smjer
  • Povrtlarsko – cvjećarski smjer

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova dobijenih prema slijedećim kriterijima:

Opšti kriterij se odnosi na postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju i donosi najviše 35 bodova.

Posebni kriterij odnosi se na priznanje stečeno za uspjeh u toku školovanja ili na takmičenjima iz poznavanja naučnih (stručnih) disciplina ili po osnovu vrhunskih rezultata u sportu, a donosi najviše 10 bodova.

Pojedinačni kriterij (predmeti značajni za odgovarajući studij) su utvrđeni odlukama visokoškolskih ustanova i navedeni su u članu 7. ove odluke, a vrednuju se sa najviše 15 bodova.

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima na Agromediteranskom fakultetu na svim studijskim programima su:

  • Hemija
  • Biologija

MOŽDA TE ZANIMA