back to top

Kako platiti porez na internet iz inostranstva?

Pitanje kako platiti porez na internet iz inostranstva je mnogima nejasno, posebno web preduzetnicima koji putem različitih Interneta za razne poslove primaju uplate od raznih kompanija, bilo u obliku čekova (Google Adsense, itd.)

Ili direktnim uplatama na devizne račune (razni pridruženi programi, kompanije ili čak isplate), od MoneyBookers, AlertPay, itd.). Pa odgovorimo onda zapravo kako platiti porez na internet iz inostranstva.

Primanje uplate iz inostranstva

Plaćanjem iz inostranstva smatra se svako plaćanje u devizama na vaš račun ili knjiženje čeka kompanije. Iz bilo kojeg razloga možete dobiti uplatu od pravnog lica iz inostranstva ili za programiranje ili bilo koju drugu vrstu posla, usluga i promocija.

Budući da vam novac isplaćuje pravno lice koje nije registrovano u našoj državi, primalac sredstava je obveznik plaćanja poreza i doprinosa prije naše države, tj. vi.

Postoje dva slučaja primanja novca, i to kada ga primate kao fizička osoba (fizička osoba) ili pravno lice (kompanija), dok drugi slučaj ima varijantu kada je u pitanju preduzetnik.

Ugovor

Tu dolazi prvi mali problem. Za bilo koji obavljeni posao mora postojati ugovor i  za svaki slučaj ga moramo imati u dokumentaciji. Ugovor je pisani dokaz o detaljima radnog odnosa između kompanije i zaposlenika. Ali kako tražiti od Google-a ili bilo koje druge kompanije u Americi za ovakav ugovor?

“Uslovi” moraju se pojaviti na svakoj ozbiljnoj web lokaciji, što je ugovor u svijetu u kojem postoji zakon o internetskom poslovanju. Dakle, na kraju, jedino što nam preostaje je ispisati postojeće “ugovore” sa lokacija i zadržati ih u dokumentaciji.

Postoji i novi zakon o e-trgovini, kojim se uređuju pravila za elektroničko zaključivanje ugovora, čime se potvrđuje da je elektronički dokument (Uslovi i odredbe), spomenut u prethodnom paragrafu, dovoljan za ugovor.

Pojedinačno – devizni priliv na račun i čekovi

Ako ste uplatu primili putem deviznog računa, banka će vas o tome obavijestiti i ovisno o banci tražit će od vas da potpišete potvrdu o uplati ili zatražiti neku vrstu dokaza o uplati (na osnovu čega ga dobivate i od koga).

kako platiti porez na internet iz inostranstva
Kako platiti porez na internet iz inostranstva?

Banka pored izvještaja može zatražiti dokaz o uplati pošiljaoca i ugovor o detaljima posla između kompanije u kojoj radite i vas. To je neophodno jer oni, prema zakonu, moraju nekako opravdati plaćanje deviza. Također je korisno imati i štampanu verziju dokumenta “Uslovi i odredbe” sa veb stranice kompanije.

Čekovi

Ako ste uplatu primili putem čekova, ček morate odnijeti u banku, a ovisno od banke do banke, iznos će biti dodijeljen na vaš račun odmah ili nakon 4-5 sedmica. Nažalost, ovo čekanje je uglavnom obaveza svugdje, negdje zbog primljene količine novca, a negdje zato što čekovi zapravo nemaju stvarnu vrijednost, sve dok se ne prikupe i profesionalno nazovu novčani ekvivalenti.

Prijava putem PP OPO obrasca

Prihod se može prijaviti putem obrasca PP OPO kao:

1. Prihod od autorskih naknada . O ovoj vrsti prihoda se najčešće izvještava kada su u pitanju plaćanja zasnovana na programiranju / proizvodnji računarskih programa, jer se radi o pružanju intelektualnih usluga (program je zaštićen propisima i zaštitom autorskih prava).

Jedini parametar koji morate ispuniti u ovom slučaju je da morate imati VI ili viši stepen tj. da imate završeno minimalno najmanji nivo visokog obrazovanja, tj. srednju školu.

2. Prihod od ugovora o radu . Svi ostali prijavljuju plaćanje kao ugovor za dio koji ima nešto nepovoljnije koeficijente za utvrđivanje osnovice za obračun poreza i doprinosa.

Kada Porezna uprava potvrdi obrazac PP OPO i dobijete svoju ovjerenu kopiju, potrebno je popuniti obrazac M-UN u dva primjerka, koji se s pripadajućom dokumentacijom, ovjerenim obrascem PP OPO i dokazom o uplati doprinosa za PIO dostavlja podružnici fonda PIO kojoj pripadate da biste bili uplaćeni na uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje, koji će vam trebati jednog dana kada potražite penziju.

Kako platiti porez na internet iz inostranstva primjer

Ako pretpostavimo da ste zaposleni i imate dovoljan nivo obrazovanja za izvođenje autorskih djela, a svoje autorsko djelo prodali (programski kod, dizajn itd.), Izračun je sljedeći:

Uzmimo za primjer da ste od kompanije dobili ček u iznosu od 100 USD. Odnijet ćete ček u banku i pričekati da se uplati na vaš devizni račun. Obavezno zamolite bankara da ispiše izvod za dan kada se iznos knjiži na vaš račun.

kako platiti porez na internet iz inostranstva?

Na dan knjiženja, zabilježite koliki je bio kurs, zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije .

Ako pretpostavimo da je odnos dinara i valute bio 100 RSD / valuta, radi lakšeg izračunavanja zaključujemo da je dinarska protivvrednost knjiženog čeka jednaka 10.000,00 RSD i to su početni podaci za popunjavanje PP OPO obrasca

Ovdje preuzmite prazan obrazac PP OPO i ispišite ga, a ovdje je primjer popunjenog obrasca za ovaj slučaj .

U zaglavlju obrasca PP OPO, pored svojih generala (ime, prezime, adresa, JMBG), popunjavate i sljedeće:

Datum knjiženja računa čeka na vašem deviznom računu

Vrsta ostvarenog prihoda: zaokružite redni broj 2 – prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijskog vlasništva

Prihod isplaćen: zaokružite broj 1 – uplatom na bankovni račun (unesite naziv banke i broj računa)

U tabelu popunite sljedeće: 1. Ostvareni prihod , unesite iznos u kolonu: 10.000

3. Ostvareni oporezivi prihod , unesite iznos u kolonu: 10.000

4.1. Standardni troškovi (3 x43%20% ) : 10.000,00 RSD *43% 20% = 4.300,002.000,00 RSD U stupac unesite iznos: 2.000

5. Oporezivi prihod – poreska osnovica : 10.000,00 RSD -4.300,00 2.000,00 RSD = 5.700,00 8.000,00 RSD Unesite iznos u kolonu5.700. Najčešće  8.000

6. Izračunati porez na dohodak (5 x 20% ) :5.700,00 8.000,00 RSD * 20% = 1.600,00 RSD. Unesite iznos u kolonu1,1401.600, a u koloni Naplata javnih prihoda pripadajući broj računa (objašnjenje je ispod). To je broj koji plaćate Poreznoj upravi kao porez na dohodak.

8. Uplaćeni porez na dohodak , u kolonu unesite iznos:1,140 1.600

9. Osnova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje , u stupac iznos upisujemo:5.700. Najčešće  8.000

10.1. PIO doprinos :5.700,00 8.000,00 RSD * 22% = 1.254,00  1.760,00 dinara, unesite iznos u kolonu 1.254. Najčešća1.760, a u koloni Račun javnih prihoda odgovarajući broj računa (objašnjenje u nastavku). To je iznos koji plaćate Upravi javnih prihoda za penzijsko i invalidsko osiguranje .

10.2. Doprinos za zdravstveno osiguranje (popunjavate ovo i plaćate samo ako NISTE ZAPOSLENI) :5.700,00 8.000,00 RSD * 12,3% = 701 984 RSD, unesite iznos u kolonu 701984, a u koloni Račun plaćanja javnih prihoda odgovarajući broj računa (objašnjenje u nastavku). To je cifra koju još jednom plaćate Upravi za javne prolaze za zdravstveno osiguranje, samo ako niste zaposleni .

Voila, kada povučete crtu na kraju imate:

10.000,00 RSD (bruto) – 1.140,00 1.600,00 RSD (porez) – 1.254,00 1.760,00 RSD (PIO) = 7.606,006.640,00 RSD (NETO).

Izraženo u procentima Net =76,06% 66,40% bruto, odnosno država ide 23,94% 33,60% ili Jedna četvrtinatrećinu vašeg prihoda. A ako niste zaposleni, oduzmite ih još701 984 dinara za zdravstveno osiguranje.

Ovaj primer važi za uplatu iz SAD-a, jer Republika Srbija sa njim nema sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, kao ni ugovor o socijalnom osiguranju. Za Kanadu je malo drugačije, jer Republika Srbija, odnosno bivše države, čiji je isti naslednik, ima neke sporazume koji se još uvek primenjuju. Zaista nemam tačne informacije o ovome, pa je najbolje pitati nekoga da li vam plaća kompanija iz Kanade.

Petljancija nikad ne prestaje, jer nam ostaje priča o računima za plaćanje, odnosno kako treba popuniti uplatnicu i konačno državi platiti ono što je njeno. Pogledajte koliko računa za plaćanje ima naša država. Ludilo, zar ne? Pa, iz tog kilometra računa izdvojit ću prave koji su nam potrebni:

Objašnjenje : Prvi par računa je za zaposlenike (trebat će vam 2 uplatnice), drugi par je za one koji imaju vlastitu trgovinu, ali iz samostalnih aktivnosti (također 2 uplatnice), a treći set računa je za nezaposlene (postoji još jedan račun za zdravstvo, tako da trebate 3 uplatnice).

Što se tiče iznosa koji upišete na uplatnici, već ste ih izračunali u obrascu PP OPO. Ali ako i dalje imate problema s izračunavanjem i popunjavanjem obrasca, napravite pauzu jer sam spremio rješenje u obliku predloška koji će automatski izvršiti izračun i pokazati kako trebate popuniti tablicu iz obrasca.

Ovdje je obrazac za one koji prihod prijavljuju kao autorsko pravo , a ovdje za one koji ga prijavljuju kao ugovor o djelu . Sve što treba da uradite je da u odgovarajuće polje dokumenta na dan knjiženja po srednjem kursu NBS unesete iznos koji ste dobili kao uplatu na svoj dinarski račun.

Sad kad znate koji računi i koliko trebate platiti za sve troškove, sve što trebate je odrediti referentni broj koji ćete unijeti na uplatnicu ispod broja računa na koji plaćate. Referentni broj mora biti unet kako bi se uplata pravilno evidentirala pod vašim podacima i u odgovarajućoj opštini. Vjerovali ili ne, za to postoji formula. Otvorite kalkulator za izračunavanje kontrolnog broja i unesite u njega:

Općina – odaberite općinu sjedišta poslodavca vaše kompanije ako ste zaposleni i opštinu u kojoj živite ako poziv prebrojite na broj za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje ako ste nezaposleni .

JMBG – Označite opciju JMBG, jer vam ne treba izračun za kompaniju (PIB), već fizička osoba

Broj (PIB) – u ovo polje unesite svoj jedinstveni lični identifikacijski broj (13 znamenki).

Kliknite gumb “Izračunaj 97”. Kompletni poziv na broj koji trebate unijeti na uplatnicu prilikom plaćanja prikazat će se na desnoj strani. Ne zaboravite unijeti model 97 na uplatnicu u polje koje prethodi pozivu na broj. Referentni broj izgledat će otprilike kao “56 021 vaš ID broj” (pri čemu je 56 021 varijabilan, ovisno o općini za koju računate). Na kraju, izvršite uplate.

I evo posljednjih primjera kako popuniti uplatnice:

a. ako ste zaposleni

b. ako ste samozaposleni

c. ako ste nezaposleni

Vjerovali ili ne, preostala su nam još dva koraka. Prvi je nešto lakši, a to je da se popunjeni obrazac PP OPO odnese u dva primjerka Poreznoj upravi, a drugi je da se  u dva primjerka popuni obrazac M-UN i preda u obližnji RFPIO. Evo uputa za popunjavanje ovog dokumenta:

Preuzmite prazan obrazac M-UN ovdje, a ovdje primjer popunjenog .

U ovom slučaju neću puno objašnjavati kako se popunjava, jer će vam na osnovu primjera koji sam dao sve biti potpuno jasno. Svakako ćete morati otići u svoj lokalni RFPIO ured kako bi vam mogli tačno reći koje brojeve trebate unijeti da biste popunili svoju verziju obrasca jer se brojevi razlikuju od grane do grane.

Kada idete na RFPIO, samo potražite brojač za predaju obrazaca M-UN i ne zaboravite ponijeti ovjereni obrazac PP-OPO, kao i dokaz o uplati doprinosa i poreza (uplatnice).

S obzirom na to da sam zaposlena i da mi je zdravstveno osiguranje već plaćeno na osnovu drugog posla koji radim, nisam dužna još jednom platiti ovaj trošak za isplate koje primam iz inostranstva. Zbog toga nisam detaljnije ispitao ovaj korak i ne mogu vam reći puno o njemu.

Mogu samo savjetovati vama koji ste nezaposleni da nakon plaćanja i predaje obrasca PP-OPO odete u lokalni ured za socijalno osiguranje  i zatražite od njih da objasne šta trebate učiniti kako bi mogli upisati vašu uplatu i pokrenuti postupak. za vaše zdravstveno osiguranje, koje će vam omogućiti zdravstvenu knjižicu za liječenje u državnim institucijama.

To je to. Dosta. Ispunili ste sve obaveze prema državi i možete mirno spavati. Obavezno čuvajte sve dokumente (ugovor, bankovni izvod, uplatnicu, ovjerene PP OPO i M-UN obrasce) koje su vam ostale, nikad ne znate hoće li vam i kada trebati. Ako vam korak iz uputa nije jasan, pitajte u komentaru.

kako platiti porez na internet iz inostranstva?
Kako platiti porez na internet iz inostranstva?

Pravno lice – kompanija ili preduzetnik

Što se tiče primanja plaćanja iz inostranstva kao pravnog lica, takođe nisam previše stručan u davanju detaljnih uputstava, jer nisam imao iskustva u toj oblasti, ali ukratko, ovo je postupak. Za više detalja, savjetujem vam da se obratite svom knjigovođi ili odgovarajućoj agenciji.

Ako imate firmu , primit ćete obavijest od banke o novcu primljenom iz inostranstva, na što morate odgovoriti prihvaćate li ili ne.

Za uplatu primljenu od preduzeća iz inostranstva, pravno lice je dužno izdati račun ili ga izdati prije isplate, pa su ga platili po istom. Račun mora sadržavati sve zakonski propisane elemente, čak iako nikada nije fizički dostavljen platitelju u inostranstvu.

Račun koji ste stvorili ili izdali dužni ste prijaviti deviznom inspektoratu Ministarstva finansija u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, bilo poštom ili elektronskim putem (putem e-pošte). Ako dostavljate poštom, prvo morate popuniti i ovjeriti obrazac, a zatim ga predati kovertiran u Vladinu kancelariju (glavni ulaz Nemanjina 22-26).

Navedeni račun dužni ste da evidentirate u svoje knjige po srednjem kursu dinara u odnosu na navedenu valutu na dan izdavanja računa.

Kompanije i preduzetnici koji vode knjige o dvojnom knjigovodstvu predaju svom knjigovođi i on to radi umjesto njih

Poduzetnici koji vode kompanije jednostavnim knjigovodstvom i preduzetnici koji plaćaju porez po paušalnoj stopi, isti evidentiraju / evidentiraju u svojoj knjizi prihoda za određenu fiskalnu godinu

Navedeni račun povećava imovinu za određenu fiskalnu godinu povećanjem osnovice poreza na dohodak za 10% za određenu fiskalnu godinu.

Novac plaćate sebi kroz platu / tantijeme / ugovor o radu / operativni troškovi kompanije / podizanje dividende / podizanje dividende u slučaju kompanije sa povezanim porezima i doprinosima, ovisno o vrsti isplate.

U slučaju poduzetnika, poput podizanja zarade osnivača ili poslovnih troškova / ličnih troškova osnivača.

Postupak je dodatno komplikovan ako prihod dolazi iz jedne od zemalja sa kojima je Republika Srbija potpisala sporazum / sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Vau, napokon smo stigli do kraja. Iskreno, nisam očekivao da će ovo uputstvo biti potrebno za plaćanje poreza na zaradu na internetu . Sad mi je jasno zašto ljudi teško mogu doći do ove vrste informacija i zašto izbjegavaju plaćanje poreza.

Pa, za ovako nešto potrebno je pohađati tečaj ili angažirati agenciju koja će ga primijeniti. Razumjet ću ako vam nešto nije jasno, zato slobodno postavljajte pitanja u komentarima. Sretno.

Na kraju, odričem se bilo kakve odgovornosti za upute koje sam napisao. Napisao sam to iz ličnog iskustva, jer sam posetio i dobio informacije od svih zvaničnih institucija u zemlji.

No bez obzira na to, sigurno je da je možda bolje da se još jednom raspitate kod poreznih vlasti u vašoj Poreznoj upravi. Nikad ne znate hoće li izmisliti nešto drugo :). U svakom slučaju, u komentar napišite svoje iskustvo.

Saveti

Po zakonu niste obvezni obračunavati i plaćati poreze i doprinose na prihode iz inostranstva ako je primatelj fizička osoba, a radi se o sredstvima primljenim od članova porodice i prihodima namijenjenim u zdravstvene i obrazovne svrhe. U tim biste slučajevima državi trebali dokazati odnos s pošiljateljem ili svrhu sredstava.

Upozorenja Upute primjenjujete na vlastiti rizik. Suzdržavam se od bilo kakve odgovornosti i savjetujem vam da prvo kontaktirate svog poreznog inspektora, jer je iskustvo pokazalo da svaki inspektor u našoj zemlji različito tumači i provodi zakon. Možda ćete dobiti informacije da uopće ne morate plaćati porez.

MOŽDA TE ZANIMA