back to top

Poziv za učešće u programu “Erasmus za mlade preduzetnike”

Agencija za razvoj preduzeća EDA je objavila javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika iz Bosne i Hercegovine u programu Evropske unije “Erasmus za mlade preduzetnike”

Riječ je o programu prekogranične razmjene koji preduzećima i preduzetnicima iz Bosne i Hercegovine pruža priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim mladim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja i upoznavanju novih tržišta, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika, saopćeno je iz Agencije za razvoj preduzeća EDA. 

Prijaviti se mogu sve osobe iz BiH koje su vlasnici ili članovi uprave malog ili srednjeg preduzeća, imaju više od tri godine iskustva u upravljanju svojim preduzećem i koje su voljne da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Zainteresovanim preduzećima i preduzetnicima iz BiH, Agencija za razvoj preduzeća EDA pruža tehničku podršku prilikom registracije u evropsku bazu preduzetnika, ostvarivanju kontakta i definisanju plana posjete odabranog preduzetnika iz inostranstva, nakon čega ta osoba dolazi u mjesto poslovanja preduzeća/preduzetnika. Saradnja teče po usaglašenom planu koji doprinosi ostvarenju ciljeva kako preduzeća/preduzetnika domaćina, tako i mladog preduzetnika iz inostranstva.

U bazi podataka programa “Erasmus za mlade preduzetnike” registrovano je više od 6.600 preduzetnika domaćina i više od 11.600 mladih preduzetnika iz 50 država, a do sada je uspješno realizovano oko 9.400 posjeta.

MOŽDA TE ZANIMA