back to top

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu je osnovan 1960. godine kao samostalna naučno-nastavna ustanova, koja objedinjava prirodne i matematičke nauke

Danas je Prirodno-matematički fakultet organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu koja daje ogroman doprinos u naučnoj prepoznatljivosti i vidljivosti Univerziteta u Sarajevu, ne samo u regionalnim nego i u globalnim svjetskim okvirima, o čemu svjedoče naučni uspjesi naših bivših studenata koji su sadašnji zaposlenici Prirodno-matematičkog fakulteta ili su zaposlenici renomiranih univerziteta i insititucija diljem svijeta.

Naučnoistraživački instituti, centari i labaratorije

Studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je organiziran prema bolonjskim principima na prvom, drugom i trećem ciklusu kao i na stručnom (dvogodišnjem) studiju.

Fakultet u svom sastavu ima pet naučno-nastavnih odsjeka i veliki broj naučnoistraživačkih instituta, centara i laboratorija koji predstavljaju osnovu za organizaciju nastavnog i naučnoistraživačkog procesa.

profesionalni razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja
Profesionalni razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja

Profesionalni razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja

Realizirajući naučna istraživanja od interesa za Bosnu i Hercegovinu te na njima osnovano obrazovanje kroz sva tri ciklusa studija, Fakultet stvara visokokvalificirane i cijenjene stručnjake sposobne da odgovore zahtjevima dinamičnog okruženja i potrebama održivog razvoja zajednice u kojoj djeluju.

Kroz studijske programe i saradnju sa privredom, mobilnost unutar međunarodne akademske zajednice te dodatne vannastavne aktivnosti, Fakultet studentima omogućava profesionalni razvoj s ciljem uspješnog zapošljavanja. Također, Fakultet se brine za razvoj kadrovskog potencijala, stalni rast kvaliteta i unapređenje međunarodne konkurentnosti nastavne i naučne djelatnosti.

U okviru svoje djelatnosti Fakultet radi na razvijanju vještina učenja i općih stručnih kompetencija koje omogućavaju nastavak školovanja i osposobljavanja za naučnoistraživački rad u specijaliziranim oblastima.

Misija Fakulteta je u skladu sa ciljevima programskog djelovanja čija usklađenost se periodično preispituje kroz vrednovanje komplementarnosti studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja lokalne i šire društvene zajednice.

Prirodno-matematički fakultet je danas već duboko inkorporiran u realizaciju Bolonjskog procesa. Postojeći nastavni plan i program sadržajno je izmijenjen u odnosu na predbolonjske nastavne planove i programe. Na odsjecima su uvedeni novi smjerovi, koji su studij na Prirodno-matematičkom fakultetu učinili veoma atraktivnim i prepoznatljivim i van granica Bosne i Hercegovine.

Međunarodna saradnja

Promocija Sistema kvaliteta u visokom obrazovanju, uz saradnju sa visokoškolskim institucijama zemalja regije i Evrope, ali i razvoj zajedničkih studijskih programa u oblasti prirodnih i matematičkih nauka, jedan je od osnovnih ciljeva održivog razvoja temeljenog na znanju.

Time se povećava prepoznatljivost Prirodno-matematičkog fakulteta kao pouzdane i poželjne nastavno-naučne institucije u zemlji i inozemstvu. Danas Prirodno-matematički fakultet daje veliki doprinos procesu internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu kroz međunarodne aktivnosti koje podrazumijevaju uspostavljan razvoj međunarodnih odnosa s partnerskim ustanovama u svijetu, poticanje mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnoga osoblja te sudjelovanje u međunarodnim projektin projektima s područja visokog obrazovanja.

Integracija u jedinstveni istraživački prostor Evrope i Evropski prostor visokog obrazovanja postiže se prvenstveno uspostavljanjem razmjene studenata i akademskog osoblja te sudjelovanjem u zajedničkim međunarodnim studijskim i istraživačkim projektima osiguranjem konkurentnosti studijskih programa.

Međunarodna saradnja je osobito intenzivirana posljednjeg desetljeća u okviru međunarodne razmjene studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u okviru Tempus, CEEPUS i Erasmus projekata te različitih programa i fondova prekogranične saradnje. Međunarodne aktivnosti na Prirodno-matematičkom fakultetu povjerene su prodekanu za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, ali i Odboru osiguranje kvaliteta.

U okviru programa namjenjenih izgradnji kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja na Prirodno-matematičkom fakultetu se realiziraju slijedeći projekti:

 • Development of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs “ – ECOBIAS
 • Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) – RiskMan
 • MSc course in STEAM education
 • Educating Science Teachers for all – ESTA

Smjerovi na Prirodno-matematičkom fakultetu

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 i 4 godine)

Odsjek za biologiju (4 godine)

 • Nastavnički smjer
 • Smjer biohemije i fiziologije
 • Smjer ekologija
 • Smjer genetika
 • Smjer mikrobiologija

Odsjek za fiziku (4 godine)

 • Nastavnički smjer (Fizika)
 • Opći smjer (Fizika)
 • Odsjek za geografiju (4 godine)
 • Nastavnički smjer
 • Regionalno i prostorno planiranje
 • Turizam i zaštita životne sredine

Odsjek za hemiju (4 godine)

 • Nastavnički smjer
 • Opšti smjer
 • Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša

Odsjek za matematiku (3 godine)

 • Opći smjer
 • Primjenjena matematika
 • Teorijska kompjuterska nauka
 • Nastavnički smjer (Matematika)
 • Nastavnički smjer (Matematika i Informatika)
 • Nastavnički smjer (Matematika) – Odjeljenje Brčko Distrikt BiH

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (1 i 2 godine)

 • Odsjek za biologiju
 • Odsjek za fiziku
 • Odsjek za geografiju
 • Odsjek za hemiju
 • Odsjek za matematiku

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

Prijemni ispit i uslovi prijema


Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit za Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu se razlikuje u zavisnosti od odsjeka.

– Na Odsjeku za biologiju se polaže prijemni ispit gimnazijskog programa predmeta Biologija.

– Na Odsjeku za fiziku se polaže prijemni ispit iz gimnazijskog programa predmeta Fizika.

– Na Odsjeku za fiziku od prijemnog ispita su oslobođeni, tj. dobiće maximalni broj bodova po ovom osnovu, kandidati koji su tokom školovanja imali prosječnu ocjenu 4 i više po osnovu općeg uspjeha i uspjeha iz predmeta: fizika i matematika.

– Na Odsjeku za hemiju se polaže prijemni ispit gimnazijskog programa predmeta Hemija.

– Na Odsjeku za geografiju se polaže prijemni ispit gimnazijskog programa predmeta Geografija.

– Na Odsjeku za matematiku se polaže prijemni ispit gimnazijskog programa predmeta Matematika. Na Odsjeku za matematiku od prijemnog ispita su oslobođeni kandidati koji su nosioci medalja sa međunarodnih matematičkih takmičenja (BMO i IMO).

MOŽDA TE ZANIMA