back to top

Prvi kvartalni izvještaj o učincima u JUSZZKS: biro Novo Sarajevo lider, značajan napredak Centra

Menadžmentu Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i šefovima svih biroa u Kantonu Sarajevo, danas je predstavljen prvi kvartalni izvještaj o učincima,  koji pokazuje da reforma u ovoj službi daje dobre rezultate. Broj odjavljenih u roku od 6 mjesecu od prijave na evidenciju zbog zaposlenja je porastao na gotovo 23%, što je značajan skok imajući u vidu da je prije dvije godine taj procenat bio oko 15%. Ovaj porast je uzrokovan i uvođenjem savjetodavne funkcije koja je foksuirana na novoprijavljene na evidenciju.

Lider među biroima je nadalje biro Novo Sarajevo u kojem je reformski proces i započeo no sve je očiglednije da i ostali biroi prave značajne pozitivne iskorake, imajući u vidu da su prije reforme prosječna efikasnost na nivou cijele službe u Kantonu Sarajevo bila  13,38%,  a sada iznosi skoro 23%. Važno je naglasiti da je Sistem za praćenje učinaka koji se koristi u JSZZKS prvi takav sistem koji je razvijen za potrebe neke od institucija u BiH.

Nakon što je već izvjesno vrijeme u upotrebi, sistem za praćenje učinaka je postao važan upravljački alat koji  sada služi za korekcije u radu zaposlenika JUSZZKS naročito svjetodavaca pa je tako tokom današnjeg sastanka bilo riječi o savjetodavnim procesu sa fokusom na individualne planove zapošljavanja, a sa ciljem da se na vrijeme uoče poteškoće i definišu potrebni koraci u daljem radu kako bi se savjetodavcima olakšao rad i unaprijedile usluge za nezaposlene. I dalje je jasno da se savjetovanje ne obavlja u skladu sa Uputstvima rada u svim biroima na isti način, te da je neophodno nastaviti raditi na poboljšanju znanja zaposlenih u JUSZZKS kako bi se unaprijedila savjetodavna funckija. Kao pozitivini primjeri su izdvojeni biroi Novo Sarajevo i Centar.

U narednom periodu će se krenuti sa uspostavljanjem Centra za poslodavce u okviru JUSZZKS.

MOŽDA TE ZANIMA