Elektrotehnički fakultet u Sarajevu – Usvajanje znanja kroz najsavremenije metode nastave

-

Elektrotehnički fakultet u Sarajevu osnovan je 1961. godine. Fakultet pohađa oko 1300 studenata

Nastava se odvija na tri nivoa studija. Studentima su na raspolaganju sljedeći odsjeci: Odsjek za automatiku i elektroniku, Odsjek za elektroenergetiku, Odsjek za računarstvo i informatiku, Odsjek za telekomunikacije.

SMJEROVI
DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)

Odsjek za automatiku i elektroniku
Odsjek za elektroenergetiku
Odsjek za računarstvo i informatiku
Odsjek za telekomunikacije

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)

Odsjek za automatiku i elektroniku
Odsjek za elektroenergetiku
Odsjek za računarstvo i informatiku
Odsjek za telekomunikacije

Prijemni ispit i uslovi upisa

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu obuhvata test iz predmeta Matematika.

Prijemni ispit nosi maksimalno nosi 40 bodova, a od školske 2016/2017 prijemni ispit više nije eliminatornog karaktera. Svaki tačan odgovor nosi 2 boda, a negativan -0.5. Pored toga boduje se prosjek ocjena iz 1-4. razreda srednje škole i ocjene iz matematike i maternjeg jezika (sva 4 razreda) i fizike (posljednja 2 razreda).

elektrotehnički fakultet u sarajevu
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

O Fakultetu

Polazeći od temeljne pretpostavke da je fakultet institucija koja kreira i pruža usluge vrhunskog znanja te da su procesi na fakultetu višestruko isprepleteni sa istraživanjima koja otvaraju nove izazove i perspektive, program rada Fakulteta zasnovan je na odrednicama stvaranja ambijenta za primjenu novih ideja i tehnoloških rješenja, jačanja naučnih i infra strukturnih kapaciteta, kvalitativnog približavanja srodnim fakultetima razvijenih zemalja, razvoja strategije napredova nja saradničkog i nastavnog osoblja, unapređenja nastavnog procesa kroz nove i drugačije nastavne planove i studijske programe, kao i što boljeg pozicioniranja Elektrotehničkog fakulteta u globalnoj akademskoj zajednici.

Misija Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, kao vodeće obrazovne i naučnoistraživačke institucije u polju tehničkih nauka u Bosni i Hercegovini, jeste da kroz najsavremenije metode nastave, učenja i istraživanja educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno prepoznatljive kadrove koji će biti sposobni stečena znanja i vještine implementirati u praksi.

Istraživački i komercijalni projekti na kojima Fakultet učestvuje daju veliki doprinos razvoju naučne misli, naučnom i stručnom usavršavanju osoblja i studenata te razvijaju edukacijske i istraživačke kapacitete. Uključivanje studenata u ovakve projekte predstavlja važan angažman u izgradnji blistave budućnosti bosanskohercegovačkog društva.

Ukupni fond realiziranih istraživačkih projekata u posljed njih deset godina je preko milion i dvjesto hiljada maraka. U ovom periodu realizirano je i više komercijalnih projekata čija vrijednost prelazi šest stotina i pedeset hiljada maraka. Sada se na Fakultetu radi na šest istraživačkih projekata finansiranih od različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini te na tri međunarodna projekta.

U dosadašnjem postojanju Fakulteta njegovi uposlenici publicirali su preko hiljadu naučnih i stručnih radova, od kojih su se mnogi pojavili u prestižnim časopisima i bili prezentirani na eminentnim konferencijama.

Elektrotehnički fakultet ima potpisane poslovne i tehničke ugovore o saradnji s većim brojem industrijskih partnera, kao što su: „Elektroprivreda BiH“, „Energoinvest“, „Željeznice FBiH“, „Radio-televizija FBiH“, „Microsoft Corporation“, „Bosna-S“, „Elektroprivreda HZ HB“, „Schneider Electric“ itd.

Fakultet se može pohvaliti nizom uposlenika i saradnika koji su kroz njegovu historiju značajno doprinijeli razvoju bosanskohercegovačke nauke, a neki od njih su to potvrdili i kroz članstvo u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, najviše naučne i umjetničke institucije na prostoru države Bosne i Hercegovine. Ukupno je na Fakultetu kroz njegovu historiju bilo angažirano sedam akademika, a dvojica su obavljali i funkciju predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Mirko
Mirkohttps://tnt.ba
Mirko je autor mnogih članaka na yep.ba portalu za mlade. Iskusni je "digitalni" poduzetnik pa njegove savjete vrijedi pročitati

MOŽDA TE ZANIMA