back to top

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – Sve što trebate znati o perspektivnom studiju!

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu već 21 godinu gradi svoju prepoznatljivost obrazovanjem budućih kriminalista, kriminologa i stručnjaka iz oblasti sigurnosnih studija.

 Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu osnovan je u oktobru 1993. godine. U toku svog razvoja Fakultet je pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja.  

Fakultet kriminalističkih nauka u toku 2007. godine mijenja naziv u Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, taj naziv je ostao i danas, te je punopravni član Univerziteta u Sarajevu.

fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - sve što trebate znati o perspektivnom studiju!
Fakultet nudi zanimljive studentske aktivnosti

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ističe da sve svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri samostalne ali i u velikoj mjeri srodne naučne oblasti: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije.

Osim stručnog, iskusnog akademskog kadra za vrijeme studiranja svim studentima bit će ukazana prilika za praksu na institutu CriminalEast.

Naravno, neizbježne su studenstke aktivnosti koje uključuju zanimljivie radionice, sportske događaje, debate i slično.

Svi budući studenti imaju priliku iskusiti zdravo, prijateljski nastrojeno okruženje uz čiju pomoć mogu unaprijediti svoje vještine i znanje.

Smjerovi na fakultetu

Nastavni proces na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije se organizuje kroz prvi, drugi, integrisani, stručni studij i treći ciklus baziran na konceptu „4+1+3“, ili „5+0+3“ ili „2+3+3“.

To znači: četiri godine dodiplomskog studija, jedna godina postdiplomskog studija i tri godine doktorskog studija. Ili pet godina integrisanog studija i tri godine doktorskog studija, ili dvije godine stručnog studija i tri godine integrisanog studija i tri godine doktorskog studija.

Dodiplomski studij (4+1), koncipiran je u tri oblasti / smjera, koja traju po 4 godine:

 • Oblast/smjer Kriminalistika;
 • Oblast/smjer Kriminologija;
 • Oblast/smjer Sigurnosne studije
fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zvanje nakon završetka studija

Uspješnim okončanjem prvog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje (bachelor) kriminalistike (BA in Criminal Investigation); Bakalaureat (bachelor) bakalaureat Kriminologije (BA in Criminology).

Integrisani studijski program „Upravljanje u kriznim situacijama“, pripada oblasti Sigurnosnih studija i traje deset (10) semestara ili pet godina.

 Uspješnim okončanjem studija, student stiče zvanje Magistar upravljanja u kriznim situacijama MAGISTAR (MASTER) UPRAVLJANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA (MA in Crisis Management).

Drugi ciklus studija

Drugi ciklus studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije traje jednu jednu godinu (dva semestra) čijim završetkom se stiče 60 ECTS bodova, a u zbiru sa prvim ciklusom studija iznosi 300 ECTS bodova.

Uspješnim okončanjem drugog ciklusa studija kandidat stiče sljedeće zvanje MAGISTAR (Master Degree) i to:

 • Magistar (master) Kriminalistike (msc in criminal investigation)
 • Magistar (master) Kriminologije (msc in criminology)
 • Magistar (master) Sigurnosnih studija (msc in security studies)
 • Magistar (master) upravljanja u kriznim situacijama (msc in security studies)

Uslov za upis

Uslov za upis na prvi ciklus studija Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je završena četverogodišnja srednja škola.

​Na prethodnim upisima bio je obavezan prijemni ispit, no za akademsku 2021/2022.  godinu nije bio organizovan zbog novonastale situacije izazvane pandemijom Korona virusa.

Prilikom upisa posebno se boduju predmeti: maternji jezik, strani jezik, sociologija, matematika i fizika

Za prijavu na konkurs potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Originalno svjedočanstvo srednje škole (u četverogodišnjem trajanju)
 • Popunjenu prijavu za konkurs (kandidati sami biraju smjer i način studija)
 • Originalna ili ovjerena kopija rodnog lista i uvjerenja o državljanstvu
 • Uvjerenje o pripadnosti nekoj od populacija: šehidske porodice, RVI, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja….

Mogućnost DL Studiranja

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije već neko vrijeme nudi mogućnost studeranja prema Distance Learning modelu.

Na taj način je omogućeno svima koji žele studirati a nisu u prilici da prisustvuju predavanjima u učionici. Distance learning model postaje dio skoro svakog Fakulteta u BiH. Studij klasične nastave i DL nastave za studente dodiplomskog studija smatraju se jednako kvalitetnim i imaju istu vrijednost, kako u daljnjem školovanju, tako i na tržištu rada.

Pogledajte i ove fakultete:

MOŽDA TE ZANIMA