Obrazuj seMedicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka je osnovan 1978. godine na inicijativu Univerziteta u Banja Luci. Danas je najprestižniji fakultet u ovom gradu.

Prvo predavanje je održano 15. novembra 1978. godine. Od tog perioda pa do danas, prateći svjetske trendove u obrazovanju, Fakultet je krenuo u smjeru pokretanja novih studijskih programa.

Pored integrisanih studijskih programa: Medicina, Dentalna medicina i Farmacija, licencirani su i novi studijski programi zdravstvenog usmjerenja: Babištvo, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Sestrinstvo, Sanitarno inženjerstvo i Medicinsko laboratorijska dijagnostika.

Tako danas, Medicinski fakultet Banja Luka ima sva tri ciklusa studija – devet studijskih programa na osnovnim studijama, drugi ciklus studija – Master zdravstvenih studija kao i treći ciklus studija biomedicinskih nauka.

U poslijediplomsko obrazovanje uključen je i značajan broj pozivnih predavača, viziting profesora iz zemlje i inostranstva, tako da su stečeni uslovi da se studenti upoznaju sa novinama i savremenim trendovima u medicini.

medicinski fakultet banja luka
Medicinski fakultet Banja Luka

Medicinski fakultet Banja Luka danas

Posljednih par godina Medicinski fakultet Banja Luka je značajnu pažnju posvetio proširenju prostornih kapaciteta, tehničkom opremanju i kadrovskom osposobljavanju kako bi omogućili pružanje savremenih stručnih znanja.

Ističemo savremeni kabinet kliničkih vještina gdje studenti imaju priliku da na robotizovanim modelima vježbaju i ovladaju praktičnim vještinama neophodnim za klinički rad; te digitalizovani paket “Anatom – E” koji studentima omogućava da na savremen i inovativan način uče građu i strukturu čovjeka.

Pored edukativno-nastavne uloge, u sklopu Medicinskog fakulteta razvile su se i posebne podorganizacione jedinice kao što su:

  • Centar za specijalizacije i kontinuiranu edukaciju,
  • Dentalna klinika,
  • Specijalistički medicinski centar i
  • Centar za biomedicinska istraživanja

Medicinski fakultet Banja Luka usavršava i razvija metode naučno-istraživačkog rada, organizuje sistemsko praćenje stručnih i naučnih dostignuća i priprema kadrove za samostalan stručni i naučno-istraživački rad.

Organizuje i obavlja stalno stručno usavršavanje kadrova u oblasti zdravstva u okvirima savremenih dostignuća u toj oblasti, a posebno se bavi podizanjem i usavršavanjem naučno-nastavnog podmlatka u skladu sa reformom Visokog obrazovanja, te učestvuje u naučno-istraživačkim projektima svih medicinskih disciplina.

Učesnik je projekta reforme Medicinskih fakulteta u BiH u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i Evropskom reformom visokog obrazovanja.

Medicinski fakultet Banja Luka odsjeci

medicinski fakultet banja luka
Medicinski fakultet Banja Luka

Medicina Banja Luka

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) Medicine traje 6 akademskih godina. Nastava se sastoji iz osnovne nastave i izbornih predmeta.

Izvodi se kroz 44 obavezna predmeta, izbornih predmeta i diplomskog rada. Student koji završi ovaj ciklus studija dobija akademsko zvanje DOKTOR MEDICINE – 360 ECTS.

Na prvim godinama studija izučavaju se bazični biomedicinski predmeti kako bi se naučila struktura, organizacija i funkcija organa, organskih sistema i čovjeka što omogućava da student lakše uđe u svijet kliničke medicine. Nastavni proces predviđa: predavanja, veliki broj obaveznih vježbi, seminara i konsultacija.

Stomatologija Banja Luka

Diplomske akademske studije (inegrisani studij) stomatologije traju 6 akademskih godina, a nastava se sastoji iz osnovne i izborne nastave. Studijski program stomatologije obrazuje izlazni profil DOKTOR STOMATOLOGIJE – 360 ECTS.

U prvim semestrima je predviđeno da studenti stiču znanja iz bazičnih prirodnih nauka (koje su od značaja za studije stomatologije) i bazičnih medicinskih nauka, a na višim godinama nastava je orijentisana ka stručnim i stručno-aplikativnim predmetima stomatologije. U HI i HII semestru predviđena je stručna praksa, kroz blokovsku nastavu, neophodna za budući profesionalni rad te izrada završnog rada.

Zdravstvna njega Banja Luka

Diplomske akademske studije Zdravstvene njege traju 4 akademske godine. Nastava na se sastoji iz osnovne nastave i izvodi se kroz 45 obaveznih predmeta (sa Diplomskim radom).

Studijski program zdravstvene njege obrazuje izlazni profil DIPLOMIRANI MEDICINAR ZDRAVSTVENE NjEGE – 240 ECTS.

Student po završetku studija stiče temeljno znanje iz zdravstvene njege, što će svršenim studentima dati mogućnost lakšeg snalaženja u raznim oblastima života u kojima se zahtjeva dobro poznavanje zdravstvene njege i viši kvalitet znanja za izvršavanje poslova različitog nivoa složenosti.

medicinski fakultet banja luka
MeMedicinski fakultet Banja Luka

PROČITAJTE I OVE TEME IZ OBRAZOVANJA

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena / 5. Brojanje glasova:

Još uvijek nema glasova. Ocijenite prvi!

Žao nam je što vam se nije svidio sadržaj. Možete li nam reći zašto?

Pomozite nam da unaprijedimo sadržaj!

Recite nam kako možemo unaprijediti ovaj sadržaj

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT Grupacija spot_img