Farmaceutski fakultet u Tuzli – Magistar farmacije

-

Farmaceutski fakultet u Tuzli traje 5 godina odnosno 10 semestara. Nakon završetka studija, studenti dobijaju zvanje magistar – magistar farmacije

Na fakultetu studenti prve dvije godine studija izučavaju prirodne i biomedicinske nauke, zatim sljedeće tri godine izučavaju stručne farmaceutske predmete. U desetom semestru obavezna je praksa i priprema diplomskog rada.

Doktorski studij je u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara.

Farmaceutski fakultet u Tuzli potpisnica je „Malteške deklaracije“ koja definira programe farmaceutske edukacije integralnog studija u trajanju od deset semestara, odnosno petogodišnji studij, a koji je ekvivalentan najmanje 300 ECTS.

Farmaceutski fakultet u Tuzli
Farmaceutski fakultet u Tuzli

Diplome i titule u farmaciji zasnovane su na multidisciplinarnoj integraciji bazičnih, prirodnih i zdravstvenih nauka i tehnologija, „sa posebnim fokusom na predmete vezane za medicinu i medicinska sredstva u svim domenama njihove primjene”.

Prema tome, po završetku ovako koncipiranog studija farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra farmacije (mr ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog stručnog ispita, stiče licencu za samostalan rad u sistemu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima.

Farmaceutski fakultet u Tuzli ima i osnovne djelatnosti a to su naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realiziraju se kroz integrisani I i II ciklus i doktorski studij.

Djelatnosti Farmaceutskog fakulteta su:

  • Dizajniranje novih puteva sinteze lijekova;
  • Razvoj i primjena metoda u kontroli lijekova;
  • Farmakokinetička i farmakodinamička ispitivanja lijekova;
  • Izbor farmaceutskih oblika, procesa i razvoj tehnološkog postupka;
  • Analitika, farmakološko djelovanje, standardizacija i primjena ljekovitog bilja;
  • Regulativa lijekova;
  • Istraživanja u području biotehnologije, biohemije i ishrane.

Svršeni magistri farmacije stiču adekvatna znanja koja im omogućavaju zapošljavanje u različitim poljima farmacije i kliničke-medicinske biohemije. Magistri farmacije su kvalificirani za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, farmaceutskoj industriji, biohemijskim laboratorijima, u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova, te u drugim javno zdravstvenim i privatnim zdravstvenim institucijama.

Studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su upoznati i prate savremene koncepte u edukaciji farmaceuta u Evropi i svijetu. Upoznati su sa suštinom Malteške deklaracije koja se temelji na Bolonjskoj deklaraciji, kao i na preporukama i smjernicama Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) i međunarodnih udruženja farmaceuta (FIP i PGEU).

Farmaceutski fakultet član je Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) od 2015. godine.

SMJEROVI

INTEGRIRANI STUDIJ (5 godine)

Studij farmacije

DOKTORSKI STUDIJ (3 godina)

Doktorski studij

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli obuhvata:

  • Test iz predmeta Hemija, Biologija i Matematika
  • Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija, Biologija i Matematika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Možda vas zanima