back to top

Farmaceutski fakultet u Tuzli

Farmaceutski fakultet u Tuzli traje pet godina odnosno 10 semestara. Nakon završetka studija, studenti dobijaju zvanje magistar – magistar farmacije.

Na fakultetu studenti prve dvije godine studija izučavaju prirodne i biomedicinske nauke, zatim sljedeće tri godine izučavaju stručne farmaceutske predmete. U desetom semestru obavezna je praksa i priprema diplomskog rada.

Doktorski studij je u trajanju od 3 godine, odnosno 6 semestara.

Farmaceutski fakultet u Tuzli potpisnica je „Malteške deklaracije“ koja definira programe farmaceutske edukacije integralnog studija u trajanju od deset semestara, odnosno petogodišnji studij, a koji je ekvivalentan najmanje 300 ECTS.

farmaceutski fakultet u tuzli
Farmaceutski fakultet u Tuzli

Farmaceutski fakultet u Tuzli priznat i cijenjen u svijetu

Diplome i titule u farmaciji zasnovane su na multidisciplinarnoj integraciji bazičnih, prirodnih i zdravstvenih nauka i tehnologija, „sa posebnim fokusom na predmete vezane za medicinu i medicinska sredstva u svim domenama njihove primjene”.

Prema tome, po završetku ovako koncipiranog studija farmacije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, student stiče zvanje magistra farmacije (mr ph), a nakon obavljenog stručnog staža i položenog stručnog ispita, stiče licencu za samostalan rad u sistemu zdravstvene zaštite na za to predviđenim poslovima i zadacima.

Farmaceutski fakultet u Tuzli ima i osnovne djelatnosti a to su naučno-nastavna, naučno-istraživačka i stručna, a realiziraju se kroz integrisani I i II ciklus i doktorski studij.

farmaceutski fakultet u tuzli
Farmaceutski fakultet u Tuzli

Djelatnosti Farmaceutskog fakulteta u Tuzli

  • Dizajniranje novih puteva sinteze lijekova
  • Razvoj i primjena metoda u kontroli lijekova
  • Farmakokinetička i farmakodinamička ispitivanja lijekova
  • Izbor farmaceutskih oblika, procesa i razvoj tehnološkog postupka
  • Analitika, farmakološko djelovanje, standardizacija i primjena ljekovitog bilja
  • Regulativa lijekova
  • Istraživanja u području biotehnologije, biohemije i ishrane.

Svršeni magistri farmacije stiču adekvatna znanja koja im omogućavaju zapošljavanje u različitim poljima farmacije i kliničke-medicinske biohemije.

Magistri farmacije su kvalificirani za rad sa lijekovima u javnim, privatnim i bolničkim apotekama, farmaceutskoj industriji, biohemijskim laboratorijima, u istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i kontrolno-analitičkim laboratorijima, marketingu lijekova, registraciji lijekova, agencijama za lijekove, zavodima za kontrolu lijekova, te u drugim javno zdravstvenim i privatnim zdravstvenim institucijama.

farmaceutski fakultet u tuzli
Univerzitet u Tuzli se ponosi na Farmaceutski fakultet

Studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su upoznati i prate savremene koncepte u edukaciji farmaceuta u Evropi i svijetu.

Upoznati su sa suštinom Malteške deklaracije koja se temelji na Bolonjskoj deklaraciji, kao i na preporukama i smjernicama Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) i međunarodnih udruženja farmaceuta (FIP i PGEU).

Farmaceutski fakultet član je Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (EAFP) od 2015. godine.

Farmacija Tuzla smjerovi na fakultetu

INTEGRIRANI STUDIJ (5 godine)

Studij farmacije

DOKTORSKI STUDIJ (3 godina)

Doktorski studij

Prijemni ispit na Farmaciju u Tuzli

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Farmaceutskom fakultetu u Tuzli obuhvata

  • Test iz predmeta Hemija, Biologija i Matematika.
  • Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija, Biologija i Matematika.

U nastavku pogledajte video sa više informacija o ovom prestižnom fakultetu kojeg vrijedi upisati ako vas zanima ovo zvanje.

Sve recenzije i informacije o fakultetima u Bosni i Hercegovini i drugim obrazovnim ustanovama, napisane na biznis portalu za mlade YEP.BA su informativnog karaktera. Sadržaji u kategoriji “Obrazuj se” nisu sponzorisani postovi niti su nastali sa ciljem da promovišemo bilo koju obrazovnu ustanovu. Svi članci su produkt naše želje da vam olakšamo pristup informacijama vezanim za obrazovanje. Za sve kritike, pohvale i sugestije pišite nam na info@yep.ba ili putem naše kontakt stranice.

Pogledajte i ove fakultete u Tuzli

MOŽDA TE ZANIMA