back to top

Rudarsko geološko građevinski fakultet u Tuzli već 5 decenija podučava buduće inžinjere

Perspektivan fakultet koji nudi znanje velikog spektra iz oblasti rudarstva, geologije i građevinarstva

Rudarsko geološko građevinski fakultet u Tuzli započeo je sa svojim radom 1960. godine, a član je Univerziteta u Tuzli od 1976. godine.

Njegova lokacija u jednom od najvećih privrednih centara Bosne i Hercegovine odraz je pravilnog shvatanja mjesta i uloge fakulteta ovakvog profila.

O značaju Fakulteta govori podatak da je krajem 1968. godine u Bosni i Hercegovini bilo oko 400 diplomiranih rudarskih inženjera od kojih je 182 (46%) završilo Rudarski fakultet u Tuzli. Ovome broju treba dodati i one koji su završili I stepen (152) na ovom Fakultetu i stekli višu spremu.

RGGF već pet decenija pridnosi državi i društvu obrazovanjem budućih stručnjaka, geologa, inžinjera.

Od 2009.godine Rudarsko geološko građevinski fakultet je organizator i Međunarodnih naučnih skupova iz područja građevinarstva.

 Do sada su održana dva međunarodna naučna skupa GTZ2009 i GTZ2012. U organizaciji Rudarsko geološko građevinskog fakulteta održan je od 14. do 16.juna XIV Balkanski kongres o pripremi mineralnih sirovina.

Fakultet aktivno objavljuje časopise Zbornik radova i Arhiv za rudarstvo.

Studenti imaju priliku sudjelovati na teresnkoj nastavi koja će im bolje približiti teoriju i usavršiti potrebne vještine za buduće zanimanje i poslove.

Smjerovi na RGGF-u

Od početka rada Rudarsko geološko građevinski fakultet se razvija u skladu sa potrebama društva, privrede i države.

Tako je odsjek za Bušotinsku eksploataciju mineralnih sirovina osnovan je 2000/2001., a odsjek Sigurnost i pomoć 2004/2005. akademske godine.

Danas naučna i nastavna djelatnost Rudarsko geološko građevinskog fakulteta organizovana je kroz pet studijskih odsjeka: Rudarski, Geološki, Građevinski, Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina i Sigurnost i pomoć, i 15 užih naučnih oblasti:

 1. Podzemna eksploatacija mineralnih sirovina,
 2. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,
 3. Priprema mineralnih sirovina, transport i izvoz u rudarstvu i materijali,
 4. Geookolinski inženjering,
 5. Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina,
 6. Primjenjena geofizika,
 7. Geologija,
 8. Mineralogija i petrologija,
 9. Geološko inženjerstvo,
 10. Sigurnost i pomoć,
 11. Mehanika sa geomehanikom i geotehnika,
 12. Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje,
 13. Hidrogeologija i hidrotehnika,
 14. Građevinske konstrukcije i
 15. Građevinsko inženjerstvo, saobraćajnice i organizacija građenja.

Rudarstvo

Studij na odsjeku za Rudarstvo na I ciklusu traje 4 godine tj. 8 semestara. Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Bachelor – inžinjer rudarstva.

Nakon završenog studija Rudarstva studenti će biti osposobljeni za:

– Poznavanje pravne i profesionalne prakse u rudarstvu.

-Samostalno planiranje i izvođenje aktivnosti u rudarstvu.

– Rukovođenje i projektovanje u oblasti rudarstva.

– Rukovođenje radovima na kojima se angažuje rudarska mehanizacija, izbor, nabavka, održavanje i obuka u korištenju rudarske mehanizacije.

-Sposobnost analize i optimiziranja tehnoloških procesa u rudarstvu

Geologija

Studij geologije traje 4 godine (8 semestara). Nakon završetka student stiče zvanje Bachelora geologije.

Građivnarstvo

Studij građevinarstva traje 4 akademske godine. Student nakon diplomiranja stiče zvanje Bachelor – inžinjer građevinarstva.

Po završetku I ciklusa studija na studijskom programu ”Građevinarstvo” studenti će

biti osposobljeni za:

– razumijevanje procesa građenja objekata, metoda za projektiranje indimenzioniranje,

– sposobnost projektiranja i dimenzioniranja građevinskih objekata,

– razumjevanje profesionalne prakse vezane uz industriju građevinarstva,

– razumjevanje procesa građenja, metoda, materijala, sistema, mašina, planiranja, sigurnosti, analize i kontrole troškova,

– projektiranje, izvođenje i održavanje građevinskih objekata i sistema sa stanovišta, nosivosti, stabilnosti, sigurnosti, zaštite okoliša i cijena.

rudarsko geološko građevinski fakultet

Uslov za upis

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima (za studijske programe: Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Geologija, Rudarstvo, Sigurnost i pomoć) su: matematika, fizika i hemija. Prijemni ispit je test iz predmeta matematika.

Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima (za studijski program građevinarstvo) je: matematika. Prijemni ispit je test iz predmeta matematika.

Tradicionalni Skok preko kože

Od osnivanja Rudarsko geološko građevinski fakultet Skok preko kože smatra se njegovanom tradicije rudarskog poziva. Skok predstavlja simboličan prijem mlađih studenata u složnu i ponosnu porodicu rudara i geologa. Vijekovima je ovaj običaj održavan svečanom ceremonijom skakanja rudara preko otvorenog okna.

2012. godine održao se tradicionalni Skok preko kože u sklopu RGGF-a.

MOŽDA TE ZANIMA