back to top

Nastavnički fakultet u Mostaru već 70 godina podučava i priprema buduće nastavnike i profesore

Nastavnički fakultet u Mostaru nalazi se u sklopu Univerziteta “Džemal Bijedić”

Nastavnički Fakultet u Mostaru je pravni sljedbenik Pedagoške akademije Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Pedagoška akademija osnovana je 6. novembra 1950. godine kao Viša pedagoška škola.

Uz njeno osnivanje započeo je proces visokog obrazovanja u Mostaru. Samim time, Pedagoška akademija je najstarija članica Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

Na Fakultetu studiraju studenti iz svih krajeva BiH, kao i iz zemalja okruženja. U nastavnom procesu, pored 45 zaposlenika Fakulteta, angažovano je oko 50 nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću, Beogradu među kojima su najpoznatija imena iz oblasti visokog obrazovanja sa područja bivše Jugoslavije

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program I ciklusa Nastavničkog fakulteta je četverogodišnji studij (240 ECTS) utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji. U skladu sa ECTS sistemom prenosa bodova (European Credit Transfer System – ECTS), jedna studijska godina nosi 60 ECTS, odnosno jedan semestar 30 ECTS bodova.

Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i slično) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.).

Pogledajte i ovu zanimljivu temu: 10 Ideja za odličan sadržaj na društvenim mrežama

Studiji na Nastavničkom fakultetu

Na Nastavničkom fakultetu dodiplomski studij se organizuje na sedam odsjeka:

  1. Biologija
  2. Hemija
  3. Pedagogija
  4. Psihologija
  5. Razredna nastava
  6. Sociologija
  7. Sport i zdravlje

Od akademske 2002/2003. godine Pedagoška akademija prerasla je u Nastavnički fakultet.

Trajanje studija

Dodiplomski studij na svim studijskim grupama traje četiri godine (240 ECTS), osim na Stručnom studiju Sporta gdje studij traje tri godine (180 ECTS).

Pored četverogodišnjeg studija prvog ciklusa, na Nastavničkom fakultetu postoji i dodiplomski stručni studij koji traje godinu dana i tu se ostvaruje 60 ECTS bodova.

Iz uprave Fakulteta ističu da je njihova vizija postići snažnije povezivanje s lokalnom zajednicom, privrednim subjektima, školama i pojedincima. Također žele da najbolje, talentovane i kvalitetne studente učine zaposlenicima Nastavničkog Fakulteta u Mostaru.

U viziju fakulteta spada i poboljšavanje razmjenu studenata, nastavnog i vannastavnog osoblja u cilju internacionalne vidljivosti Fakulteta i stjecanja potrebnih iskustava i permanantno poboljšavanje vlastitih potencijala i jačanje institucije (ulaganje u obrazovanje i stručno usavršavanje vlastitog kadra te povoljnije uslove za vlastiti naučno-istraživački rad i dr.)

nastavnički fakultet u mostaru već 70 godina podučava i priprema buduće nastavnike i profesore
Fakultet nudi širok spektar obrazovanja

Zvanje nakon završenog I ciklusa

Zvanje koje studenti postižu nakon završetka prvog I ciklusa zavisi od smjera kojeg su upisali.

Na odsjeku za Biologiju nakon završetka stiče se zvanje profesor biologije – bachelor.

Na odsjeku za Hemiju nakon završetka studenti stiču zvanje profesori hemije – bachelor. Studenti hemije se za vrijeme studiranja pripremaju za preuzimanje i realizaciju svih uloga neophodnih za uspješnu nastavu hemije koja se ogleda u primjenljivim i trajnim učeničkim znanjima, vještinama i pravilnim stavovima.

Nakon svih obavljenih obaveza studenti na odsjeku za Razrednu nastavu stiču zvanje Profesor razredne nastave – bachelor.

Po završetku I ciklusa studenti će biti:

  • osposobljeni za realizaciju predmeta zastupljenih u mlađim razredima osnovne škole (bos/hrv/srp. jezika, matematike, prirode i društva, likovne, muzičke, tjelesne i zdravstvene kulture), kompatibili sa općim zahtjevima razredne nastave,
  • osposobljeni za teorijsku i praktičku pripremu za permanentno usavršavanje i njegovo promoviranje među roditeljima, učenicima i članovima šire zajednice,
  • osposobljeni za usavršavanje pristupa školskom kurikulumu, organiziranju i evaluaciji odgojno-obrazovnog rada.

Nakon završenog  studija Sport i zdravlje stiče se zvanje profesor sporta i zdravlja – bachelor.

Nakon završetka I ciklusa studija sociologije, student  stiče zvanje:

– profesor sociologije – bachelor (modul A)

– sociolog istraživač – bachelor (modul B). Dakle u zavisnosti od modula za koji se opredijeli student.

nastavnički fakultet u mostaru već 70 godina podučava i priprema buduće nastavnike i profesore
Fakultet koji nudi mogućnosti

Mogućnost zaposlenja

Nastavnički fakultet nudi širok spektar obrazovanja i pripremanja mladih u različitim disciplinama. Osim što Nastavnički fakultet u Mostaru već 70 godina priprema i podučava nastavnički kadar, studenti imaju mogućnost zaposlenja i u drugim oblastima.

Pogledajte i ovo:

MOŽDA TE ZANIMA