Prirodno-matematički fakultet u Tuzli

-

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli je osnovan 2002. godine.

Nastava na Fakultetu je organizovana za redovne studente i izvodi se u okviru studijskih odsjeka: Biologija, Fizika, Geografija, Hemija i Matematika. Prvi ciklus studija traje četiri godine i nakon diplomiranja stiče se stručni naziv Bachelor sa naznakom studijskog odsjeka i studijskog programa.

Uspostavom Evropskog sistema visokog obrazovanja, školske 2003/04. godine na Univerzitetu u Tuzli je uveden Evropski sistem prenosa bodova ( ECTS ), tako da je od te godine promijenjen nastavni plan i program studija, odnosno svi predmeti postaju jednosemestralni i svaki od predmeta nosi određen broj bodova (ECTS).

Prirodno-matematički Fakultet u Tuzli posjeduje 5 laboratorija za opštu fiziku i naučno-istraživačku laboratoriju za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ), 4 laboratorije za nastavu biologije i 1 za naučno-istraživački rad iz područja mikrobiologije i genetike, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom itd.

Na fakultetu je ukupno angažovano preko 100 članova nastavnog osoblja i asistenata, uključujući i vanjske saradnike.

Prirodno-matematički fakultet u Tuzli pruža studentima na raspolaganje 5 laboratorija, 4 laboratorije za nastavu biologije i jednu za naučno-istraživački rad, 3 kompjuterska centra sa edukativnim softverom..

Obrazovna koncepcija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, utemeljena na evropskim akademskim standardima, je da Fakultet predstavlja pedagošku i naučnoistraživačku instituciju, koja ima razvijene temeljne naučne discipline vezane za područje prirodnih nauka i matematike.

Planovi i programi dodiplomskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, po svojoj strukturi odgovaraju programima preporučenim Bolonjskom deklaracijom i slični su studijskim programima više uglednih univerziteta u zemljama Evropske unije. U tom smislu studijski program Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli je kompatibilan sa evropskim visokoškolskim sistemima za školovanje kadrova iz područja prirodnih znanosti.

prirodno-matematički fakultet u tuzli
Prirodno-matematički fakultet u Tuzli

SMJEROVI

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine)

 • Matematika
 • Primjenjana matematika
 • Edukacija u matematici
 • Fizika
 • Primjenjena fizika
 • Edukacija u fizici
 • Geografija
 • Biologija
 • Primjenjena biologija
 • Edukacija u biologiji
 • Hemija
 • Primjenjena hemija
 • Edukacija u hemiji

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)

 • Doktorske studije

MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina)

 • Biologija
 • Edukacija u biologiji
 • Primijenjena biologija sa usmjerenjima:
 • Genetika i molekularna biologija
 • Biosistematika i fiziologija
 • Mikrobiologija
 • Ekologija i zaštita prirode
 • Fizika
 • Primijenjena fizika
 • Edukacija u fizici
 • Geografija
 • Edukacija u geografiji
 • Hemija
 • Primijenjena hemija
 • Edukacija u hemiji
 • Matematika
 • Primijenjena matematika
 • Edukacija u matematici

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA

Pravo na polaganje prijemnog ispita stiču svi kandidati sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Rangiranje se vrši na osnovu uspjeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita.

Prijemni ispit na Prirodno – matematičkom fakultetu se razlikuje u zavisnosti od odabranog smjera:

– Na prijemnom ispitu za studijski program Biologija polaže se:

Test iz predmeta Biologija

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Biologija i Hemija.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Fizika polaže se:

Test iz predmeta Fizika

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Fizika i Matematika.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Geografija polaže se:

Test iz predmeta Geografija

Predmet koji se boduje po pojedinačnim kriterijima je Geografija i Matematika.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Hemija polaže se:

Test iz predmeta Hemija

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Hemija i Biologija.

– Na prijemnom ispitu za studijski program Matematika polaže se:

Test iz predmeta Matematika

Predmeti koji se boduju po pojedinačnim kriterijima su: Matematika i Fizika.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Mirko
Mirkohttps://tnt.ba
Mirko je autor mnogih članaka na yep.ba portalu za mlade. Iskusni je "digitalni" poduzetnik pa njegove savjete vrijedi pročitati

MOŽDA TE ZANIMA