back to top

PREDSTAVLJAMO FAKULTETE/ Fakultet političkih nauka Sarajevo

Fakultet političkih nauka Sarajevo jedna je od 24 članice Univerziteta u Sarajevu. Zvanično je formiran 1961. godine, nastavljajući tradiciju dotadašnje Visoke škole političkih nauka u Sarajevu.

U protekle četiri i po decenije Fakultet je izrastao u respektabilnu naučnu instituciju. Na Fakultetu političkih nauka uspješno se provodi reforma nastavno-naučnog procesa na temelju standarda koji su sadržani u Bolonjskoj deklaraciji.

U skladu s reformskim tendencijama Sarajevskog univerziteta, vođenim duhom i idejama Bolonjske deklaracije te nizom drugih ključnih dokumenata vezanih za šire transformacijske procese ka „Evropi znanja“, Fakultet političkih nauka Sarajevo izvršio je temeljitu rekonstrukciju i inovaciju nastavnih planova i programa kako bi izašao ususret izazovima svoga vremena.

”Duboko smo svjesni razvojnih potreba bosanskohercegovačkog društva i stoga se vodimo potrebom da nakon višegodišnjeg zastoja u naučnoistraživačkom radu načinimo kvalitativne iskorake ka široj evropskoj akademskoj zajednici istraživača”, istakli su.

Imajući u vidu iskustva i pozitivna postignuća srodnih fakulteta i odsjeka u regionu i šire, nastavnici, istraživači i saradnici Fakulteta političkih nauka, jedinog fakulteta te vrste u Bosni i Hercegovini, odlučni su u namjeri da bosanskohercegovačkim mladim naraštajima ponude niz prepoznatljivih kvalitetnih studijskih programa usporedivih s većinom razvijenih studija u svijetu.

U preko 150 predmeta – od fundamentalnih teorijskih do niza specijalističko aplikativnih disciplina – na Fakultetu političkih nauka tretiraju se gotovo svi aspekti savremenog društvenog života.

Fakultet političkih nauka Sarajevo pruža solidnu osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, preduzećima, institucijama kulture, obrazovanja i građanskog društva, kao i za nastavak daljnjeg naučnoistraživačkog rada, na istom ili srodnim fakultetima.

Imajući u vidu tranzicijske procese kroz koje prolaze Bosna i Hercegovina i njezino visoko školstvo, u čijem fokusu je naučna interdisciplinarnost, Fakultet političkih nauka nastavit će njegovati ono ponajbolje u svojoj gotovo pola stoljeća vrijednoj tradiciji – razvijati aplikativne dimenzije znanja u širem kontekstu društvenih i humanističkih nauka.

Prvi ciklus

Prvi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka traje tri godine, odnosno šest semestara. Fakultet nudi mogućnost studiranja na odsjecima sociologije, politologije, komunikologije, socijalnog rada te sigurnosnih i mirovnih studija. U okviru studija politologije studenti mogu odabrati usmjerenja Upravljanje državom ili Međunarodne odnose i diplomaciju. Nastava iz pojedinih predmeta na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomacija izvodi se na engleskom jeziku. Nakon uspješnog završetka studija studenti/studentice stječu stručno zvanje bachelor za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka, odnosno usmjerenja.

Za studiranje na prvom ciklusu studija na Fakultetu političkih nauka se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

 • Ostvarene prosječne ocjene iz sljedećih predmeta relevantnih za studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu:
 • Općeg uspjeha iz sva četiri razreda srednje škole
  • Maternji jezik
  • Engleski jezik (odnosi se samo na kandidate koji konkuriraju na Odsjek politologije – Međunarodni odnosi i diplomacija, jer se dio nastave i ispita izvodi na engleskom jeziku)
  • Historija
  • Filozofija
  • Sociologija
 • Rezultata ostvarenih na takmičenjima učenika srednjih škola iz predmeta relevantnih za studij
 • Odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja.

Drugi ciklus

Drugi ciklus studija na Fakultetu političkih nauka traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Fakultet političkih nauka Sarajevo nudi mogućnost studiranja na odsjecima sociologije, politologije, komunikologije, socijalnog rada te sigurnosnih i mirovnih studija. U okviru studija politologije studenti mogu odabrati usmjerenja Upravljanje državom ili Međunarodni odnosi i diplomacija. Nastava iz pojedinih predmeta na usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomacija izvodi se na engleskom jeziku. Nakon uspješnog završetka studija studenti/studentice stječu stručno zvanje magistar za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka, odnosno usmjerenja.

Pravo prijave na konkurs na drugi ciklus studija imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija (trogodišnji studij) po bolonjskom konceptu studija i ostvarenim 180 ECTS.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vrši se na osnovu prosječne ocjene koju su kandidati ostvarili u toku prvog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, s tim da visina prosječne ocjene ne može biti eliminatorna za prijavu na konkurs.

Treći ciklus

Fakultet političkih nauka Sarajevo organizira interdisciplinarni doktorski studij iz oblasti društvenih nauka: politologija, sociologija, sigurnosne i mirovne studije, socijalni rad i komunikologija.

Studij se organizira u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stječu se naučna zvanja: doktor političkih nauka, doktor socioloških nauka, doktor političkih nauka iz oblasti sigurnosnih i mirovnih studija, doktor socijalnog rada i doktor komunikoloških nauka, u skladu s odabranim naučnoistraživačkim poljem i odbranjenom temom doktorske disertacije.

MOŽDA TE ZANIMA