Posjeta Regionalnom centru za posredovanje u zapošljavanju Baden

0
234

Treći dan studijske posjete institucijama tržišta rada u Švicarskoj završava posjetom Regionalnom centru za posredovanje u zapošljavanju u Badenu, gdje su se učesnici upoznali bliže sa organizacijom rada, uslugama za poslodavce i tražioce zaposlenja te sistemom upravljanja dokumentima. 

Regionalni centar pruža podršku u zapošljavanju kroz pružanje informacija o načinu prijavljivanja u RAV centar shodno opštini prebivališta, nudi usluge posredovanja i savjetovanja, finansijske pomoći odnosno novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i pomoći prilikom pronalaska novog posla.

Kad su u pitanju poslodavci, RAV centri pružaju podršku u pronalasku adekvatnih kandidata, objave oglasa, načinu prijave potrebe za radnicima. 

Model rada sa klijentima javnih službi za zapošljavanje je sličan u svim zemljama u Evropi, Projekat YEP je nastojao da sve najbolje evropske prakse prenese u bh. javne službe za zapošljavanje, ali prilagođeno kontekstu i prilikama u BiH, posebno u dijelu ljudskih resursa sa kojim raspolažu službe. Projekat je u trećoj fazi do sada organizovao studijske posjete u regionu, zavodima za zapošljavanje u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori dok je ranije tokom prve i druge faze projekta organizovao studijske posjete Švicarskoj i Njemačkoj. Sve studijske posjete su bile namijenjene predstavnicima javnih službi za zapošljavanje. 

PODIJELI