EU slijedi YEP iskustva: Za reformu neophodna adekvatna infrastruktura

0
3017

U toku je tender i odabir izvođača za EU Projekat “Analiza potreba institucija tržišta rada”, koji će se baviti procjenom infrastrukture, IT-ija i drugih logističkih resursa službi za zapošljavanje i institucija koje se bave tržištem rada u Bosni i Hercegovini. Ovo je veliko priznanje i Projektu zapošljavanja mladih (YEP), jer nakon Svjetske banke metodologije YEP-a počinje da primjenjuje i Evropska unija. Logika da nema reforme bez ulaganja u adekvatnu infrastrukturu se pokazala kao ispravna i djelotvorna na terenu. 

Akcioni dokument za zapošljavanje IPA 2016 predviđa sljedeće aktivnosti: Unapređenje efikasnosti i kvalitete usluga koje se pružaju ciljnim grupama i jačanje kapaciteta i usluga, kao i ljudskih resursa u funkciji podrške zapošljavanju ciljnih grupa: osoba sa invaliditetom, dugoročno nezaposlenih, neaktivnih osoba itd. Očekuje se da će nakon ove analize nastupiti i druga faza Projekta, odnosno izdvajanje sredstava za ulaganje i unaprjeđenje infrastrukture. 

Trenutno, Svjetska banka provodi funkcionalni pregled službi za zapošljavanje koji bi trebao biti finaliziran do kraja tekućeg mjeseca. Pregled će obuhvatiti: pregled usluga koje se pružaju putem službi za zapošljavanje, efikasnost njihovog rada kroz analizu ulaznih podataka u poređenju sa rezultatima rada, ljudski resursi i aktivne mjere u upotrebi. 

Screenshot 2017-06-22 12.04.48

 EU Projekat će se implementirati u skladu sa principima i standardima infrastrukture koju je uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju, Projekat YEP već postavio u više od 30 općinskih biroa za zapošljavanje, te još važnije usvojeni su Standardi na nivou kantonalnih službi za zapošljavanje (BPK, KS, TK, HNKŽ) te Zavodu za zapošljavanje RS i Zavodu za zapošljavanje BDBiH. 

Rezultat navedene Analize će sadržavati prijedloge za standarde rada u biroima i druge modele i pristupe koji se mogu koristiti kako bi se isporučivale usluge od strane službi za zapošljavanje, kao što su savjetovanje, brza administracija i druge aktivnosti. Uz to, dodatne alternativne opcije će se predložiti kao što su mobilni timovi, kakve je Projekat YEP već implementirao u jednoj kantonalnoj službi, te otklanjanje administrativnih barijera, te neophodnih aplikacija za prikupljanje podataka o nezaposlenima. Imajući u vidu široku mrežu institucija koje se bave tržištem rada u BiH, više od 150, neophodna je adekvatna metodologija i kriteriji za procjenu što je predmet navedenog EU Projekta. 

Tokom izrade analitičke procjene, eksperti će konsultovati Svjetsku banku, Švicarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), UNDP, Regionalni Savjet za saradnju i druge organizacije koje su uključene u reformi sistema zapošljavanja u cilju prikupljanja relevantnih informacija i dokumenata o trenutnom statusu, tekućim projektnim aktivnostima i budućim planovima ovih organizacija u cilju reforme čitavog sektora zapošljavanja, navode iz EU Delegacije. 

 

PODIJELI