back to top

Poljoprivredno prehrambeni fakultet u Sarajevu

Preko 5 hiljada studenata danas su diplomirani inžinjeri poljoprivrede i prehrambenih tehnologija

Poljoprivredno prehrambeni fakultet u Sarajevu najstarija je visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. U martu 1940. godine ministarstvo prosvjete Kraljivne Jugoslavije donijelo je odluku o osnivanju Poljoprivredno – šumarskog fakulteta na kojem su bila dva odsjeka Poljoprivredni i Šumarski.

Reformom koja je izvršena 1998/99. godine na Fakultetu su ustanovljena dva odsjeka – Opći odsjek i Odsjek za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U okviru Općeg odsjeka funkcioniraju tri usmjerenja – Opće usmjerenje, Usmjerenje za biljnu proizvodnju i Usmjerenje za zootehniku.

Fakultet mijenja naziv u Poljoprivredno-prehrambeni fakultet krajem 2006. godine. Školske 2008/09 godine upisuje se i prva generacija studenata na dvogodišnji diplomski (Master) studij.

Kao rezultat potreba da se za kadar, koji će biti angažiran u naučno-istraživačkom radu u visokoškolskim ustanovama i van njih, organizuje nastava koja vodi ka akademskom stepenu doktora nauka, Fakultet je krenuo u realizaciju studija III stepena (doktorski studij).

Fakultet je u svom dosadašnjem radu obrazovao 230 doktora nauka, 375 magistara nauka, 5.272 diplomirana inžinjera poljoprivrede i prehrambenih tehnologija, dok je diplome prema reformiranom nastavnom procesu do sada steklo 562 bachelora i 307 magistara.

Ti kadrovi su vršili i nastavit će da izvršavaju veoma značajnu ulogu u unapređenju poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije u Bosni i Hercegovini, a i drugdje, jer je na ovom fakultetu diplomirao i veliki broj stranih državljana.

poljoprivredno prehrambeni fakultet u sarajevu

Studijski program

Na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu postoje studijski programi na 4 odsjeka a to su:

ODSJEK: BILJNA PROIZVODNJA

           Ratarstvo-povrtlarstvo

           Voćarstvo-vinogradarstvo

ODSJEK: ZOOTEHNIKA

      Animalna proizvodnja

      Akvakultura

ODSJEK: EKONOMIKA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

ODSJEK: PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE

     Prehrambene tehnologije

       Nutricionizam

Trajanje studija

Dodiplomski studij traje tri godine, a diplomski studij traje 2 godine. Dakle, koncept studiranja na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu je 3+2 po bolonjskom principu.

Nakon završenog studija I ciklusa student stiče zvanje bachelor / bacalaureat. Završetkom II ciklus ( diplomskog) studija stiče se zvanje magistar.

Dok, titlula doktora nauka se stiče nakon završetka doktorskog studija koji traje 2 godine.

Uslovi upisa

Uslov za upis na Poljoprivredno-prehrambeni fakultet je završena četverogodišnja škola a rangiranje se zasniva na ostvarivanju bodova koje kandidat ostvaruje na osnovu slijedećih kriterija:

 • Opšti uspjeh tokom srednjoškolskog obrazovanja
 • Pojedinačan uspjeh iz Maternjeg jezika i predmeta značajnih za studij. Predmeti
 • značajni za studij Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta su Biologija i Hemija.
 • Dodatni kriteriji (posebne nagrade i priznanja, odličan uspjeh tokom srednje škole, itd.

Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

 • zahtjev za upis sa naznakom studijskog programa na koji konkuriše,
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u
 • BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane
 • dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu
 • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i u
 • skladu sa uslovima konkursa
poljoprivredno prehrambeni fakultet u sarajevu
Studenti imaju priliku za prakticni rad

Šta nakon završetka fakulteta ?

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu pruža mogućnost studentima spoj raznolikih znanja koje objedinjuju različita naučna područja od prirodnih, biotehničkh i tehničkih nauka pa do društveno-humanističkih i umjetničkih.

Proizvodnjom i preradom hrane, očuvanjem, zaštitom i održivim korištenjem prirodnih resursa kao i uređenjem pejsaža i okoliša stvara se spoj široke lepeze zanimanja kojima se student u budućnosti može baviti.

Poljoprivredna proizvodnja moderna je i tehnološki napredna djelatnost koja zahtijeva visoko obrazovane i specijalizirane stručnjake.

Svi studenti na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu imaju priliku za sticanje jedinstvenog znanja i vještina koje mogu unaprijediti dodatno na terenskoj nastavi.

Terenska nastava podrazumijeva laboratorijske vježbe, posjete prehrambenim industrijama, farmama itd.

Stvar koja najviše zanima sve buduće studente je opcija naposlenja nakon završetka fakulteta.  Vladine i nevladine institucije u kojima možete naći zaposlenje su kancelarije državne uprave i lokalne samouprave iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, saradnička mjesta u istraživačkim institucijama, institucijama koje se bave uvođenjem i/ili certificiranjem sistema kvaliteta.

Zatim u poljoprivrednim apotekama, te institucijama koje se bave projektovanjem i konsaltingom u agro biznisu davanje savjeta o ishrani, kao i u domaćim i međunarodnim razvojnim agencijama.

Studenti mogu samostalno raditi kao trgovački predstavnici i marketinški stručnjaci u agrobiznisu, projektanti, menadžeri, tehnolozi ili voditelji proizvodnje i prerade u prehrambenoj industriji,u restoranima, catering, hotelima i banjama/lječilištima koji nude posebne prehrambene programe itd.

MOŽDA TE ZANIMA