Stručnim savjetovanjem pomoći nezaposlenima

0
643

Zavod za zapošljavanje je demantovao natpise pojedinih medija da nezaposleni moraju jednom mjesečno da dokumentuju da su kod dva poslodavca bili na razgovoru, tj. sami tražili posao. 

Kako je u izjavi za RTRS pojasnila zamjenica direktora Gordana Latinović, nove procedure će omogućiti da sve nezaposlene osobe dobiju Individualni plan zapošljavanja, u kojem će biti definisane obaveze nezaposleng lica, među kojima može biti i mjesečno javljanje na objavljene oglase. Ukoliko nezaposleno lice u roku 6 mjeseci ne pronađe zaposlenje, revidira se Plan, a podrška postaje intenzivnija. 

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je sredinom jula 2017. godine počeo sa primjenom novih metoda rada sa korisnicima usluga u biroima, a koje podrazumijevaju novi pristup u radu, kako sa poslodavcima tako i sa nezaposlenim licima.

Stručno savjetovanje i rad sa nezaposlenim licima podrazumijeva pružanje informacija putem individualnog savjetovanja, info seminara, putem određenih radionica, do realizovanja savjetodavnog rada u biroima.

Ono što je najvažnije istaći je da će se u postupku pružanja savjetodavnih usluga, a na osnovu intervjua i ličnih karakteristika, kao i pokazatelja na tržištu rada, nezaposleno lice svrstati, prema stepenu zapošljivosti, u jednu od sljedeće tri grupe:

– lakše i neposredno zapošljiva lica,

– uslovno zapošljiva lica i

– teže zapošljiva lica.

U skladu sa navedenim praviće se individualni plan zapošljavanja, a koji će pomoći nezaposlenom licu da profiliše svoje interese, svoj cilj, te da se definišu aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja, kao i rokove sprovođenja tih aktivnosti.

Između ostalog, individualni plan zapošljavanja je dokument zanimanja, koji sadrži podatke o licu koje traži zaposlenje, u kojem traži zaposlenje, aktivnosti koje će preduzeti u cilju zapošljavanja i rokove sprovođenja aktivnosti, mjere u koje će se uključiti radi bržeg pronalaska zaposlenja, te učestalost i vrijeme individualnih konsultacija u procesu traženja zaposlenja.

Naime, informacija koja je pogrešno prenijeta u medijima da su nezaposlena lica dužna da dokumentuju da su bila na razgovoru za posao kod najmanje dva poslodavca upravo se odnosi na individualni plan zapošljavanja u kojem su ponuđene određene aktivnosti koje će nezaposleno lice uz pomoć savjetodavca preduzeti prilikom izrade plana traženja posla, ističu u Zavodu za zapošljavanje RS.

Jako je važno da se u medijima na adekvatan način komunicira reforma Zavoda, jer samo uz javnu podršku ona može uspjeti. 

PODIJELI