Drugi dan obuke za zaposlenike Javnih službi za zapošljavanje

0
3980

Tokom drugog dana obuke za zaposlenike kantonalnih Javnih službi za zapošljavanje  i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u Konjicu, koju je organizovao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske, fokus će biti na temama poput upravljanja rizikom, SWOT analizi, razvojnim potencijalima preduzetnika i sl., prema CEFE metodologiji.

CEFE (Competency based Economies through Formation of Enterprise – Kompetentna ekonomija formiranjem preduzeća) je metodologija predstavlja obiman skup instrumenata za obuku preduzetnika, zaposlenih i nezaposlenih osoba.

CEFE metodologija je bazirana na akciono-orjentisanom pristupu i učenju na osnovu iskustva. CEFE se tokom godina razvio iz metode treniranja pojedinaca koji žele da osnuju sopstveno preduzeće, u sveobuhvatnu trening-metodologiju koja je koncipirana da probudi preduzetničko ponašanje i kompetenciju u različitim situacijama.  

Korištenjem ove metodologije predstavnici javnih službi obučavaju se za uloge mentora koji će potencijalnim preduzetnicima koji budu aplicirali na nedavno objavljenje programe samozapošljavanja JSZZ pružati podršku u finalizaciji i validaciji planova za poslovne poduhvate.

Obuku vodi g. Aleksandar Dodik, stručni saradnik  za socijalno preduzetnišvo, a monitoring gđa Maja Zirojević Bužo i g. Dženan Trbić, članovi YEP tima. 

Obuka JSZ drugi modul (5) Obuka JSZ drugi modul (3)

PODIJELI