Izrada kurikuluma za rad sa mladima iz SOS YES Centra

0
1012

U okviru  Programa za mlade SOS Dječija sela djeluje Mreža partnera koja koordinira i efikasno reaguje na potrebe mladih marginaliziranih ljudi. Jedan od članova Mreža je Projekat zapošljavanja mladih koji su u dvodnevnoj radionici dali doprinos u finaliziranju kurikuluma za obuke mladih. Cijeneći da Projekat YEP u višegodišnjem radu sa službama za zapošljavanje i nezaposlenim mladima, posjeduje bogato znanje i iskustvo, kurikulum za obuke mladih odražava preporuke Projekta YEP, dok radionice za grupni rad sa mladima su komplementarne sa programom Kluba za traženje posla. 

Tim Programa za mlade SOS Dječija sela je razvio kurikulume za životne vještine, vještine zapošljivosti i samozapošljavanje koji su bazirani na dosadašnjem iskustvu i radu. 

Ovo je konkretizacija aktivnosti na realizaciji Sporazuma o saradnji potpisanog u februaru ovd godine između implementatora Projekta zapošljavanja mladih, GOPA mbH Predstavništva u BiH i SOS Kinderdorf International Predstavništva u BiH, a u cilju uspostave formalne saradnje i budućih zajedničkih aktivnosti na podršci marginalizovanim grupama mladih. Direktor SOS Kinderdorf International Amir Omanović i rukovodilac Projekta YEP dr Ranko Markuš su pri potpisivanju Sporazuma razgovarali o zajedničkim ciljevima pri implementaciji projekta koji nastoji poboljšati položaj marginaliziranih mladih, posebno mladih bez roditeljskog staranja-iz alternativnih oblika brige i iz porodica pod rizikom od razdvajanja.  Kroz ovako formaliziranu saradnju, Projekat YEP će prenijeti svoja iskustva u primjeni različitih metodologija u zapošljavanju mladih, kao što su program Kluba za traženje posla, metodologija za učenike srednjih škola “Zumiraj zapošljavanje mladih”, projekti lokalnih inicijativa za samozapošljavanje i zapošljavanje mladih, motivacijskih kampanja uspješnih priča mladih itd. 

170721 ucesce na radionici SOS 2

PODIJELI