Kolegijalna razmjena znanja između službi za zapošljavanje: posjeta Mobilnom birou u Goraždu

0
504

Danas je Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona domaćin posjete kolega Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) je organizirao posjetu ovoj službi u cilju razmjene znanja i iskustava u odnosu na implementaciju Mobilnog biroa. 

Metodologija Mobilnog biroa je inovativan pristup u pružanju usluga, ne samo u BiH, već i u Evropi, a ovaj pristup je u goraždanskoj službi uveden aprila 2016.g u okviru YEP-a, uz podršku Vlade Švicarske.  Kako je bilo i očekivano i ostale službe su prepoznale korisnost ovakvog pristupa pa je i današnja posjeta na fonu prijenosa ove metode rada u službe koje su i inicirale današnju posjetu prepoznavši potencijal za njenu primjenu naročito u onim biroima koji pokrivaju ruralna i razruđena područja.

Kako bi se što efikasnije organizovala ova usluga potrebno je da se mapiraju ključne potrebe nezaposlenih i poslodavaca iz udaljenih mjesta i sela, te se identifikuju usluge koje bi se mogle pružiti kao što su redovno javljanje, info seminari, prva prijava, izdavanje uvjerenja, te savjetodavni rad prema različitim ciljnim grupama i već dostupnim programima podrške. 

Nakon prezentacije metodologije u Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona, učesnici posjete će posjetiti mjesnu zajednicu Bogušići jednu od lokacija koja je uključena u program rada i posjeta Mobilnog biroa. Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo je također već otpočela sa realizacijom Mobilnog biroa za općinu Ilijaš, s tim da usluge savjetovanja se i dalje zbog boljih infrastrukturnih i tehničkih uslova pružaju u birou Ilijaš. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta trenutno mapira uslove u odabranim mjesnim zajednicama kako bi u oktobru startali sa pružanjem ove usluge. Menadžment Zavoda za zapošljavanje RS je zainteresovan da pilotira ovu mjeru, s tim da je neophodno odrediti cilj mjere, odnosno strateški odlučiti pristup u implementaciji, što će biti definisano Programom rada Zavoda za zapošljavanje za 2018.g.

PODIJELI