Vlada Švajcarske finansira izradu fasade Mikser House Sarajevo

0
557

Projekat Mikser House Sarajevo ima za cilj da podrži razvoj neovisne kulturne scene i da ohrabri mlade kreativne ljude na samom početku karijere tako što će im pružiti prostor u kojem će moći razvijati svoje ideje i tako započeti svoj profesionalni put. 

Regionalni poziv je otvoren u aprilu, i mladi ljudi su pozvani da ponude grafička rješenja za Mikser House Fasadu. Nezavisni centar Mikser House, kojeg podržava Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Vlada Švicarske su objavili takmičenje za grafičke dizajnere i ilustratore sa prostora bivše Jugoslavije da dizajniraju fasadu kulturnog regionalnog centra Mikser House u Sarajevu. Od autora je traženo da osmisle kreativno rješenje za fasadu napuštene fabrike koja će se transformisati u “fabriku kulture”, i doprinijeti revitalizaciji industrijske zone Pofalići, pri čemu se promoviše sljedeće vrijednosti: Multikulturalizam, duh urbane sredine, povezivanje regiona putem kulture, ideja otvorenog društva za sve. Žiri u sastavu Marka Ilića, ilustratora, grafičkog dizajnera i profesora sa Visoke škole vizualne umjetnosti iz New York-a, Bojan Hadžihalilović, grafički dizajner i profesor sa Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva te Maja Lalić, arhitektica, kreativni direktor Mikser Festivala Beograd su odabrali 20 finalista od 97 takmičara koji će svoje radove predstaviti na izložbi “Kuća za sve naše ljude”, u Dizajnerskoj zoni Mikser Festivala. 

Ajša Beširević je pobijedila na takmičenju za fasadu, dok će se interijer urediti prema idejnom rješenju Bojana Galića. Jučer je u Sarajevu potpisan ugovor o realizaciji malih akcija iz programa kluture, kroz koji će se finansirati izgradnja fasade na Mixer House Sarajevo. Malu akciju implementira Udruženje Motus Adolescenti iz Istočnog Sarajevauz podršku Vlade Švicarske. 

Mikser House Sarajevo će predstavljati mjesto na kojem će se okupljati građani, arhitekte, dizajneri, filmski producenti i režiseri, muzičari i drugi, te predstavnici lokalne vlasti. Putem različitih aktivnosti kao što su debate, radionice, prezentacije pružit će se prilika za dijalog, komunikaciju, saradnju i povezivanje. Također, pružit će se prilika za povećanje i razvoj tržišno-orijentiranih vještina i samim tim povećanje zapošljivosti mladih.

U narednom periodu, tačnije od augusta do oktobra planirane su tri radionice “Umjetnost na otvorenom”, kao katalizator i impuls za rađanje novih inicijativa i ideja. Za mlade autore (arhitekte, dizajnere, umjetnike) može poslužiti kao odličan poligon za njihov prvi profesionalni angažman. Za nove biznis ideje ovo je odlično okruženje u kojem se mogu istaći. A za lokalnu zajednicu, prilika za unaprijede kvalitet okruženja koje će uticati na lokalnu privredu. Radionice pod nazivom “Zapošljavanje mladih” će pojasniti kako se započinje profesionalna karijera. U trećoj radionici “Javni prostor za lokalnu zajednicu (djecu, odrasle, ranjive grupe), uključit ćemo predstavnike lokalnih vlasti, lokalne zajednice i kreativne zajednice da otpočnu dijalog, i kroz saradnju kreiraju nove prilike za mlade i povećaju svoju zapošljivost. 

 

PODIJELI