Nezaposleni koji ne traže posao biće brisani sa evidencije Zavoda

0
432

Nezaposleni koji ne traže posao, krajem godine više neće biti na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivaće isključivo preko Fonda zdravstvenog osiguranja. 

To je samo jedna od reformi koja je planirana u Zavodu za zapošljavanje, a koju je Vlada još prošle godine prihvatila na prijedlog poslodavaca. Time će se olakšati posao Zavodu, ali prije svega, kaže direktor, mora da se promijeni zakon.

“Da bi se taj posao završio mora se izvršiti i izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju za vrijeme nezaposlenosti i nisam siguran da se taj posao može završiti do izbora, ali siguran sam da će poslije izbora i taj formalni dio izmjene zakona biti završen”, kaže Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS.

Oni su, kaže Vujičić, svoj dio posla odradili i uputili Vladi svoje prijedloge kada je reforma Zavoda u pitanju. Poslodavci, koji su i predložili reformu, imali bi velike koristi od brisanja pasivnih sa Zavoda za zapošljavanje. U Uniji udruženja poslodavaca kažu da te izmjene nikom neće naštetiti, jer će pravo na zdravstveno osiguranje ostati netaknuto, a oni će imati jasnu sliku čime raspolažu.

“Izvjesno je da neće biti aktivnosti po tom pitanju prije oktobra, ali u svakom slučaju da su to prvi zadaci sa kojima se moramo suočiti po izboru nove Vlade”, kaže Saša Aćić iz Unije udruženja poslodavaca RS.

“Moraćemo da imamo tu evidenciju mnogo jasniju da bi naša krvna slika oko zaposlenosti, nezaposlenosti, onih koji traže posao, onih koji su tamo na spiskovima, ali pripadaju socijalnoj sferi.., moraćemo to uskoro da imamo sve razjašnjeno. Mi tamo imamo ogroman broj ljudi koji uopšte nisu tražioci posla. Na njih spada određena socijalna briga, ali ne možemo reći da su oni konkurentni na tržištu rada”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Srpske.

Ne tako mali broj je onih koji su zaposleni na crno, a nalaze se na spisku Zavoda. Zato će se, kaže ministar rada Milenko Savanović, tim slučajevima Inspektorat ozbiljnije pozabaviti i natjerati poslodavce da ih prijave. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) se već duže vrijeme zalaže za uvođenje savjetodavne funkcije u Zavod za zapošljavanje, a jedan od važnih preduzlova jeste upravo zakonodavna reforma. Zavod je u značajnoj mjeri izgubio svoju posredničku funkciju zbog servisiranja velikog broja prava i ovo mora biti promjenjeno kako bi Zavod zaista postao važna institucija na tržištu rada. 

PODIJELI