Privode se kraju radovi u birou za zapošljavanje Ilidža

0
2800

Renoviranje prostorija u birou Ilidža se privodi kraju, planirano je da ovaj biro počne sa radom na staroj adresi sredinom januara 2017. godine. Opremljene su kancelarije za savjetodavni rad, individualno savjetovanje će biti pruženo svim osobama koje iskažu interesovanje za isti tokom info-seminara, koji će se organizovati u skladu sa potrebama u sali za grupni rad. Također, u skladu sa principima reformskog paketa izgrađena je i šalter sala u kojoj se nezaposlenim licima mogu brzo i efikasno pružati administrativne usluge bez dugih redova čekanja.

JU Služba za zapošljavanje Sarajevskog kantona je u protekle dvije godine dokazala spremnost na uvođenje novih procedura rada u cilju pružanja kvalitetnije i efikasnije usluge svojim klijentima. Ukupno 5 općinskih biroa je prilagođeno novom sistemu rada a očekuje se da će do kraja godine i ostali biroi biti opremljeni i renovirani, a sve u cijlu pružanje što efikasnije i efektivnije usluge; počevši od administrativnih usluga kao što je ovjeravanje prijava na evidenciju, brzo izdavanje potrebnih potvrda za ostvarivanje drugih prava po osnovu nezaposlenosti do savjetodavnih usluga uz saradnju sa obučenim savjetodavcima i izradu individualnih planova zapošljavanje ili provedba aktivne mjere grupnog savjetovanja – Klub za traženje posla – koji je namijenjen dugoročno nezaposlenim licima. 

Također će i Vlada Švicarske u okoviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u sledećoj godini nastaviti sa podrškom reformskog procesa unutar JU SLužbe za zapošljavanje Sarajevskog kantona. Na osnovu sprovedene analize potreba za dodatnim edukacijama uposlenika JU Službe za zapošljavanje Sarajevskog kantona biće izrađen plan obuka i coachinga koji će uz dodatni angažman vanjskih saradnika biti implementiran u saradnji sa menadžmentom ove javne institucije.  

Utiske sa jučerašnje posjete možete pogledati u galeriji. 

PODIJELI