Sastanak sa clanovima udruzenja Feniks

0
217

U petak 6.10.2017. godine tim Projekta zapošljavanja mladih (YEP), održao je sastanak sa članovima udruženja Feniks iz Tuzle na temu procjene dosadašnjih i planiranja aktivnosti u narednoj godini.

Naime, u saradnji sa Projektom mentalnog zdravlja, koji također podržava Vlada Švicarske, YEP je u ovoj godini podržao komercijalne aktivnosti udruženja kroz uspostavu ogledne farme i kreiranju zasada maline. U navedenoj aktivnosti aktivno učestvuju i Grad Tuzla i zadruga Agropromet. 

Zasad maline, uspostavljen u ovoj godini pokriva površinu od jednog hektara koji obrađuje ukupno 10 korisnika. Pored sadnje, na oglednoj farmi izvršeni su brojni pripremni radovi (drenaža, iskop bunara, nabavka mehanizacije i drugo). Trenutno se vrše pripreme za jesenju prihranu sadnica i postavljanje betonskih potpornih stubova za malinu sa odgovarajućom žicom kao i stvaranje uslova za stalni angažman stručnog lica – agronoma.

Za ciljnu populaciju udruženja Feniks, radni angažman ne predstavlja samo priliku za zaradu već i terapijski učinak, metod za socijalno uključivanje i destigmatizaciju.

U tom kontekstu, tokom sastanka raspravljano je na koji način u narednoj godini osigurati podršku ciljnoj grupi korisnika te kako lekcije, naučene u ovoj godini, iskoristiti za unapređenje budućeg rada. Ključni izazov pred projektnim timom je osigurati pravovremeno i svrsishodno mentorstvo iz različitih oblasti (agronomije, psihosocijalne podrške, zadrugarstva, itd.) i institucionalnu podršku u integraciji ogledne farme i uključenih farmera, budućih zadrugara, u rad zadruge Agropromet. 

PODIJELI