Urbana poljoprivreda u Sarajevu: Sljedeće sedmice intervjui sa kandidatima

0
761

Promocija koncepta urbane poljoprivrede je sve interesantnija za velike gradove, s toga je Projekat zapošljavanja mladih (YEP ) u saradnji sa općinom Novi Grad i JP Lokom doo pokrenuo aktivnosti na razvoju i uspostavi poljoprivrednog poligona Mojmilo, koji se nalazi unutar kompleksa park-šuma Mojmilo.

U proteklom periodu smo predstavili projekat i obim aktivnosti nezaposlenim licima sa područja općine Novi Grad, zainteresirani su se javljali u nadležnom birou JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a ujedno je objavljen i javni poziv, prijave na isti su stizale na adresu JP Lokom doo. Tokom sljedeće sedmice JP Lokom doo će kontaktirati sve kandidate, te će sa zainteresovanim licima biti obavljen intervju. 

Cilj ovog projekta je promocija organske proizvodnje hrane uz stvaranje održivih radnih mjesta, tako što će maldim nezaposlenim osoba u nepovoljnom položaju biti omogućena stručna i tehnička pomoć da se upoznaju sa ovom vrstom proizvodnje, a ujedno će biti osiguran plasman proizvoda kod domaćih trgovačkih lanaca. 

Mojmilo 1Mojmilo 8

Trenutno je na ovom poligonu zasađena površina oko 8 duluma sa bio-sadnicama maline, dok će na jesen biti pripremljena dodatna površina zemljišta za postavljanje plastenika i pokretanje plasteničke porizvodnje povrća i voća.  

Projekat se realizuje uz saradnju Općine Novi Grad, koja je kroz JP LOKOM doo ustupila ljudske i tehničke resurse kao i poljoprivredno zemljište, JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo koja je kroz savjetodavni proces profilisala potencijalne korisnike ovog projekta i Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji je kroz podršku Vlade Švicarske obezbjedio stručnu podršku pri izradi biznis plana i nastavlja sa pružanjem stručne i tehničke podrške, kako bi ovaj projekat u doglednoj budućnosti postao samoodrživ. 

 

PODIJELI