Usvojen Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, politika stopira Novi Grad

0
764

Na jučerašnoj 31. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo usvojen je  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za 2016. godinu. U izvještajnom periodu shodno nadležnostima i ciljevima u ovoj oblasti, kako se moglo čuti tokom izlaganja vršene su aktivnosti koje su bile usmjerene na reformu službe za zapošljavanje, povećanje broja zaposlenosti, odnosno smanjenja broja nezaposlenih te unapređenje efikasnosti posredovanja u zapošljavanju.

Potrebno je naglasiti JUSZZKS provodi reformu u saradnji sa  Projektom  zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske pa su tako u ovoj službi, prvoj u FBiH uvedene nove metode rada koje podrazumijevaju razdvajanje administrativnih i savjetodavnih usluga, sa fokusom na individualno i grupno savjetovanje kao i sistem za praćenje učinaka. Posebno je važno napomenuti da je zajedničkim snagama sa YEP-om infrastruktura prilagođena u Novom Sarajevu, Centru, Hadžićima, Ilidži, Ilijašu, Starom Gradu, Centru za poslodavce, dok su reforme u pripremi za Vogošću i Novi Grad, što je najveći napredak u istoriji službe za zapošljavanje, ali i najznačajniji napredak jedne službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. 

Prema podacima  u Izvještaju Služba je u 2016. godini  najveći dio rashoda usmjerila na sredstva za obezbjeđenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba:  zdravstveno osiguranje, naknada za nezaposlene, dokup staža, socijalno zbrinjavanje lica koja su u postupku stečaja, likvidacije i restrukturiranja preduzeća ostali bez posla,  kao i aktivnu politiku zapošljavanja.

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja je povučen sa dnevnog reda ove sjednice, što je svakako odluka koja će se negativno odraziti na pružanje usluga u ovoj Općini, gdje se one trenutno pružaju u neadekvatnim prostorijama nekadašnjeg vrtića. Važno je da reforma neće biti zaustavljena u Vogošći, gdje će se nakon 17 godina čekanja ipak usluge početi pružati u adekvatnim prostorijama, što je preduslov za druge reformske procese. 

PODIJELI