YEP Inkubator poslovnih ideja: Konsultativni sastanak sa partnerima u Mostaru

0
224

Aktivnosti u okviru YEP inkubatora poslovnih ideja se provode planiranom dinamikom pa je u toku potpisivanje ugovora o finansijskoj saradnji sa preduzetnicima koji su u proteklom periodu učestvovali u obukama u cilju unapređenja vještina i izrade biznis planova. Nadalje je planirana mentorska podrška kao i praćenje uspostavljenih biznisa.

Sa time u vezi danas je u Mostaru YEP tim održao sastanak u kojem su učestvovali i predstavnici Grada Mostara i učesnici YEP Inkubatora koji su uspješno završili obuku te selektovani kao ideje sa potencijalom i koji su dobili mentorsku i finansijsku podršku.

Tokom sastanka je bilo govora o daljim koracima te aktivnostima koje će voditi ka praćenju preuzetnika u cilju dokumentovanja cijelog procesa kako bi se iskustva stečena u dosadašnjem radu iskoristila na najbolji način.

Bila je ovo prilika da se na licu mjesta posjete preduzetnici u njihovim poslovnim subjektima i razgovara o njihovim iskustvima i evenutalnim vidovima dalje podrške.

PODIJELI