Zumiraj zapošljavanje mladih u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

0
1273
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske je u potpunosti samostalno nastavio sa aktivnostima na promjeni pristupa krarijernoj orijentaciji i informisanju učenika završnih razreda srednjih škola pa je tako u prethodnom periodu savjetodavac CISO Prijedor, Dragan Dragojević proveo obuku za tri pedagoga srednjih škola koji će nadalje raditi sa mladima. 

Priručnik  “Zumiraj zapošljavanje mladih” i audiovizuelni materijali iz filma “Pravila igre” u kojem je predstavljen put mladih osoba u Francuskoj ka zaposlenju te proces i uloga savjetodavaca koji imaju značajnu ulogu u prilagođavanju stavova mladih tržištu rada, predstavlja inovativnu metodologiju koju koriste pedagozi u srednjim školama u radu sa mladima, a cilju unapređenja njihovog znanja i vještina na tržištu rada.

Pomenuta metodologija je razvijena u sklopu aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske te je prvo testirana u Kantonu Sarajevo, nakon čega su  se za njenu primjenu odlučile i JSZZ Hercegovačko-neretvanskog kantona i Tuzlanskog kantona. 

Cijeli proces započeo je prošle godine sa coaching radionicom  tokom koje su stručni saradnici  Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske –  Marko Piljak, Dalibor Žunić, Sanja Janjičić, Đorđe Tomić, Dragan Dragojević, Maja Mačar, Milica Bulatović, Branislav Kešelj osposobljeni za rad sa pedagozima koji će učenicima završnih razreda srednjih škola, uz korištenje ovog inovativnog pristupa nastojati približiti prepreke sa kojima će se susresti na tržištu rada.

 

CISO Prijedor – Obuka pedagoga za korištenje metodologije Zumiraj zapošljavanje mladih
PODIJELI