Reformski paket: Četvrti ciklus obuka za evidentičare Javnih službi za zapošljavanje

0
1177

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Vlada Švicarske preduzeo je niz koraka kako bi se strateški planirala i implementirala izgradnja ljudskih resursa Javnih službi/Zavoda za zapošljavanje. U prethodnom periodu je sukcesivno provođena obuka kojom su zaposlenici sticali znanja prema novom modelu rada, slijedom dinamike uvođenja Reformskog paketa.

U pomenutom smislu, koncipirana je i uvodna obuka za evidentičare koja se realizira u četiri ciklusa dok je danas u Mostaru započeo i zaključni, četvrti ciklus kojem prisustvuje 55 evidentičara iz 6 službi/zavoda za zapošljavanje i to: Službe za zapošljavanje HNK/Ž, Županijskog zavoda za upošljavanje Livno, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Službe za zapošljavanje BPK, Službe za zapošljavanje ZDK te Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

 

Dvodnevna obuka obrađuje dvije teme prethodno identifikovane kao relevantne za uposlenike koji obavljaju poslove evidentičara a to su standardizacija procesa i komunikacija. Treneri na dvodnevnoj obuci su profesor Nedim Čaušević, gđa Ljiljana Zurovac te gđa Dženana Alađuz. 

 

Nakon dvodnevne obuke pristupa se testiranju polaznika/ca a kako bi se valoriziralo stečeno znanje, te potom i certficiranje polaznika/ca koji su uspješno završili obuku. 

PODIJELI